Publicerad den

Stöd kampen mot den iranska regimen

Under hösten har protester mot den iranska regimen återigen blossat upp, den här gången i kölvattnet av det brutala mordet på en ung kvinna, Mahsa Amini, som förlorade sitt liv i polisarrest efter att ha brutit mot den offentliga klädkoden. Återigen står studenterna och ungdomarna i det främsta ledet i protesterna. De för en modig kamp mot regimens repression och dagliga avrättningar av fångar och demonstranter. I hjärtat är vi med dem och vi uppmanar till stöd för demonstrationerna.

Om den iranska regimen faller, är det inte en dag för tidigt. Den har inte bara studenternas och ungdomens blod på sina händer, utan också hela det arbetande folkets blod. Här förenas också studenternas, ungdomarnas och arbetarnas intressen – i en kamp för en bättre värld. Vi välkomnar därför också de strejker som landets arbetare genomför, vilka knyter tätare band mellan de förtryckta i landet.

Arbetarnas deltagande i protesterna visar också den mångbottnade sociala dynamik som ligger bakom protesterna. Fastän den hårda repressionen mot kvinnor blev gnistan som tände protesterna drivs missnöjet på av ytterligare faktorer, såsom privatiseringar, lönesänkningar och en tillvaro som blir allt svårare för hela det arbetande folket. I kampen mot regimen måste alla dessa kamper förenas. Det är vår förhoppning och vår övertygelse att en sådan ledning kan föra kampen framåt.

Den geopolitiska situationen spelar även en viss roll, såtillvida att den iranska regimen kraftigt positionerat sig mot de västerländska regeringarna. Detta betyder emellertid inte att den på något sätt spelar en progressiv roll och vi avvisar med kraft varje försök att försvara den sittande regimen för att den skulle vara en motpol mot den västerländska imperialismen. Även Iran behöver revolutionen; även Irans arbetande folk behöver en värdig framtid.

Vi solidariserar oss med de som kämpar på gatorna, i skolorna, på universiteten och på arbetsplatserna runt om i Iran och vi ger kampen vårt fulla stöd.

Sveriges Kommunistiska Parti