Publicerad den

I solidaritet med Polens Kommunistiska Parti och mot den eskalerande anti-kommunismen!

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer de anti-kommunistiska och anti-demokratiska lagändringar som ska träda i kraft den 14 mars i Polen. Ändringarna i straffbalken innebär upp till tre års fängelse för de som offentligt främjar ett kommunistiskt ”totalitärt statligt system”, eller sprider, säljer eller innehar texter eller annat material som syftar till det samma. Straffet kommer också att gälla bärandet och uppvisandet av kommunistiska symboler för samma ändamål. Dessutom jämställs kommunismen i de nya lagarna med nazismen och fascismen.

Denna lagändring är endast det senaste steget i en lång politisk process som har som mål att kriminalisera den kommunistiska oppositionen, där Polens Kommunistiska Parti och dess tidning tidigare har ställts inför rätta.

Repressionen mot kommunister och de som lyfter fram en historiesyn som ifrågasätter den borgerliga anti-kommunistiska propagandan ökar på flera fronter, i såväl Polen och Ukraina som Venezuela eller Tjeckien, för att nämna några exempel. Repressionen lär endast bli hårdare nu när den kapitalistiska krisen djupnar, med sjunkande levnadsstandarder för folken och ett livspussel som blir allt svårare att få ihop, medan monopolkapitalet gör enorma vinster.

De repressiva lagarna i Polen, precis som överallt, har sitt ursprung i den borgerliga klassdiktaturens behov och intressen. Därför kan kampen inte bara riktas mot borgerlighetens lagstiftning, utan måste även riktas mot klassdiktaturen och det kapitalistiska världssystemet i sin helhet.

Sveriges Kommunistiska Parti uttrycker sin solidaritet med Polens Kommunistiska Parti och sitt stöd för deras kamp mot den borgerliga repressionen.

Leve Polens Kommunistiska Parti!

Sveriges Kommunistiska Parti