Publicerad den

För ett Europa med välstånd, fred och socialism! (Video)

Med anledning av det kommande EU-valet har Europeisk Kommunistisk Aktions medlemspartier, däribland SKP, publicerat en video där partierna förklarar sin syn på den Europeiska Unionen.

Besök de svenska kommunisternas valsajt på val2024.skp.se.