Den revolutionära förtruppen

70 kr

Beskrivning

”Författarna har sammanställt erfarenheter som gjorts av många marxistisk-leninistiska partier i kapitalistiska länder och i u-länderna i deras kamp och verksamhet. I boken finner läsaren intressanta upplysningar om broderpartiernas liv. Han får möjlighet att jämföra de verkligt revolutionära partiernas verksamhet med vad man sysslar med i de partier och grupper som ger sig ut för att företräda Marxismen-Leninismen, men i själva verket bekämpar den. Boken innehåller en skarp polemik mot revisionister och opportunister av olika schatteringar, en polemik som förs på ett övertygande sätt, med stöd av fakta.”

”Kommunisten”, nr 14, Moskva 1975

”Boken innehåller en grundlig analys av kommunisternas huvudproblem i kampen för att bevara den ideologiska principfastheten inom sina led”.

”Internationell ekonomi och internationella relationer”, ur 2, Moskva 1976

”Basmanovs och Leibsons bok är en systematisk framställning av partiuppbyggandets olika sidor. Den kommer att bli till nytta för partimedlemmar som behöver klarhet i de dagliga partiuppgifternas mål och perspektiv. Samtidigt ger den också andra läsare en allmän uppfattning om kommunisternas verksamhet.”

Ur förordet till den finska utgåvan, Kirjapaino Kuraiki, Helsingfors 1977

Ytterligare information

Vikt 344 g
Författare

M I Basmanov och B M Leibson