Folksagor från Centralasien och Kazachstan

70 kr

Artikelnr: 0090 Kategorier: ,

Beskrivning

Sammanställning: R. Bablojan, M. Sjumskaja

Svensk text: Ingalill Safonova

Utformning: Michail Anikst

Saga från Uzbekistan: Tre duktiga bröder.

Sagor från Kirgisien: Vem är störst, Finurlige Asjik.

Sagor från Tadzjikistan: Prinsessan och Slaven, Den girige domaren.

Sagor från Turkmenien: Hur Halvörat fördrev människornas olycka, Ädelstensberget.

Saga från Kazachstan: Den köpta drömmen.

Boken innehåller många illustrationer gjorda av Dzjavlon Ummarbekov, Svetozar Ostrov, Vladimir Serebrovskij, Viktor Duvidovs och Mendybaj Alin.

De forna statsbildningar som befann sig på de centralasiatiska sovjetrepublikernas territorium plundrade och härjades av olika inkräktare under historiens gång. Det förekom t.o.m. att dessa stater helt lades i ruiner. Men som sagans Fågel Fenix steg städerna förnyade upp ur askan, hantverket blomstrade och människorna återgav den uttorkade jorden dess bördighet.

Klimatet har aldrig varit gynnsamt i dessa trakter. Öken och halvöken, höga berg och strida floder. Sedan urminnes tider har vattnet betraktats som den största rikedomen. Det var förutsättningen för liv. Det vårdades ömt och besjöngs av poeterna. Men det var bara schaherna och överklassen som hade tillgång till vattnet.

När sovjetmakt infördes skedde stora förändringar. Dessa trakter som var det tsarryska imperiets randområden ombildades till de fem socialistiska republikerna Uzbekistan, Turkmenien, Kirgisien, Tadzjikistan, och Kazachstan. De lömska och giriga schaherna, khanerna och feodalherrarna, som hänsynslöst hade utsugit folket, levde bara vidare i folkminnet. Deras palats förvandlades till museer och semesterhem. I dessa tidigare ekonomiskt underutvecklade områden skapades nu en mäktig industri och ett avancerat jordbruk.

De centralasiatiska folkens konstnärliga verksamhet har alltid präglats av originalitet och praktfullhet. Uzbekistan forna byggherrar skapade palats, moskéer och tempel av storslagen prakt och skönhet. Än idag kan man beskåda och förundras över denna enastående skönhet i Buchara, Samarkand och Hiva.

Österlandets stora tänkare och poeter Navoi, Rudaki, Machtumkuli, och Fidausi har hämtat inspiration ur den rika och mångfasetterade muntliga traditionen.

Om man kortfattat skall ta upp särdragen i varje republiks muntliga traditioner så kan man säga att i Uzbekistan har den populäraste formen varit dastan, en litterär bearbetning av sagomotiv, sägner och legender. Uzbekistan räknas som hemland för den berömde Hodscha Nasreddin, den slagfärdige, orädde och fyndige hjälte som inte drog sig för att utmana själve schahen.

Olika anekdoter under samlingsnamnet ”Den gode Mirali” har i alla tider haft mycket stor spridning i Turkmenien. Ett språkrör för folkets innersta tankar och förhoppningar är den lilla och okuvliga figur som i denna bok kallas Halvörat.

Tadzjikernas muntliga tradition bygger ofta på motiv om kamp mot tyranner, vilket även Firdausi tog upp i sitt poem ”Schahname” (Konungaboken). Senare i den tadzjikiska traditionen tillkommer en ny hjälte, den vandrande tiggaren, som hånar schahen och hans tjänare.

Tack vare de kirgiziska trubadurerna, de s.k. makastji, som fört vidare 250 000 versrader ur den muntliga traditionen från generation till generation kunde man nedteckna ”Makas”, sånger om krigarens ära, om kärlek till fosterlandet och folket. Hjältarnas maning till kamp, de vises klarsynta råd, de förtrycktas gråt och klagan var den källa som de folkliga poeterna hämtade inspiration ur.

Hjältedikter och kärlekspoem, bröllops- och skämtvisor, skapade av de kazachiska barderna , sagor som levt vidare i den muntliga traditionen, ordspråk och talesätt är bara något av det som utgör kazachernas rika folkminne.

Under sovjetmaktens år har en ny litteratur vuxit fram i de centralasiatiska republikerna och Kazachstan. En litteratur som bygger på de nationella traditionerna men har en bredare och djupare motivkrets. Parallellt har man här liksom i landets övriga delar fortsatt det minutiösa arbetet med att insamla, studera, publicera och vårda den folkliga muntliga traditionen. Många pjäser och filmer bygger också på sagomotiv och legender. Inte minst gäller detta den tecknade barnfilmen i dessa republiker.

Ytterligare information

Vikt 523 g