Socialismens utveckling från utopi till vetenskap

25 kr

Kategorier: ,

Beskrivning

Ett av Friedrich Engels viktigare arbeten.

Här ur förordet till den engelska upplagan 1892:

Föreliggande lilla skrift är ursprungligen en del av ett större helt. Omkring 1875 förkunnade Dr. E. Dühring, privatdocent vid Berlinuniversitetet, plötsligt och tämligen högljutt sin omvändelse till socialismen och presenterade den tyska publiken inte bara en utförlig socialistisk teori utan också en komplett praktisk plan för samhällets omgestaltning. Det var självklart att han kastade sig över sina föregångare. Framför allt hedrade han Marx med att i fullt mått utgjuta sin vredes skålar över honom.

Detta skedde vid en tid, då det socialistiska partiets båda sektioner i Tyskland – eisenacharna och lassalleanerna – just hade fullbordat sin sammansmältning och därigenom fått inte bara ett ofantligt krafttillskott utan, vad mera var, förmågan att sätta in hela denna kraft mot den gemensamma fienden. Tysklands Socialistiska Parti stod i begrepp att raskt bli en makt att räkna med. Men för att kunna göra den till en sådan var den första betingelsen att man inte satte den nyvunna enheten på spel. Och d:r Dühring förberedde sig öppet att kring sin person samla en sekt, kärnan i ett blivande separat parti. Det blev alltså nödvändigt att ta upp den kastade stridshandsken och utkämpa striden, om det så behagade oss eller ej.

Ytterligare information

Vikt 85 g
Författare

Friedrich Engels