Sveriges Kommunistiska Parti på 40-talet

20 kr

Kategorier: ,

Beskrivning

Den kommunistiska rörelsen i Sverige under och efter andra världskriget | utgiven 2019

Under vårt partis nationella konferens i slutet av sommaren var en av de viktigaste punkterna diskussionen om partiets och den kommunistiska rörelsens historia. Fokus för diskussionerna låg på partiets verksamhet på 40-talet, då en rad förändringar ägde rum som ledde till en försonande inställning till kapitalets stat och ett närmande till den socialdemokratiska rörelsen. Mycket av det som utgjorde partiets analys då, fanns kvar i den kommunistiska rörelsen i årtionden därefter och än idag inom stora delar av vänstern: fokus på det “minst onda”, på olika inom-kapitalistiska lösningar, en försonande syn på reformism och inte minst strävan efter enhets- och folkfronter. Så även i vårt eget partis historia. Vår analys är därför inte bara en kritik, utan också en självkritik.

Analysen är ett första steg till självkritisk analys av den kommunistiska rörelsen, vilket är absolut nödvändigt om det ska gå att än en gång göra arbetarrörelsen revolutionär.

Ytterligare information

Vikt 55 g
Författare

Sveriges Kommunistiska Parti