Rea!

Svensk arbetarrörelse i brytningstid

50 kr

Artikelnr: 0015 Kategorier: ,

Beskrivning

Då Kommunistiska partiets arbetsutskott beslutat utge denna bok i anslutning till Sven Linderots 60-års dag den 8 oktober 1949, är det av följande skäl: Aktivt verksam i den svenska arbetarrörelsen sedan mer än fyra decennier, såsom ordförande i Sveriges Kommunistiska Parti sedan tjugo år, under hela den tid då det byggts ett kommunistiskt parti i detta land, har Sven Linderot vunnit långvarig och rik erfarenhet från kampens olika frontavsnitt. Boken inrymmer ett urval av hans tal och skrifter från de senaste tjugofem åren.

Den utgör sålunda ingen sammanhängande skildring eller värdering av den svenska arbetarrörelsens kamp och historia under denna tid. Materialet, som bortsett från den inledande artikeln sammanställts i tidsföljd, behandlar emellertid utifrån marxistisk ståndpunkt väsentliga problem från skilda områden, inrikes- och utrikespolitiska, fackligt – ekonomiska frågor, taktiska problem och annat av betydelse under monopolkapitalismens skärpta kamp mot arbetarklassen och den brytningstid med kamp mellan socialistisk och reformistisk arbetarrörelse, som kännetecknar det senaste kvartsseklet.

Ytterligare information

Författare

Sven Linderot