SKP:s kampanj mot NATO


Direktlänk: https://youtu.be/wUz9X8UoQD0

Kampanj mot NATO
Högljudda krafter önskar ett Sverige i NATO, eller åtminstone ett närmande. SKP har genom hela sin existens varit en av de främsta krafterna för fred i landet. Så är det även idag, och ett närmande till NATO för Sverige in i en riktning, längre bort från freden och närmare krigen. Ett närmande till NATO är ett stort steg bort från den neutralitetsprincip vi alltid värnat om. SKP går därför nu under våren, med start den 9 mars, ut i en kampanj. Grundorganisationer har påbörjat spridningen av det nyframtagna flygbladet.

Utöver flygbladet är en broschyr framtagen, för de vi möter som vill fördjupa sig i ämnet och för kamrater som vill studera frågan närmare innan man går ut och agiterar mot NATO. Även en affisch är framtagen. Under tiden vi genomför kampanjen kommer vi samtidigt samla in namnunderskrifter mot Sveriges undertecknande av värdlandsavtalet, namninsamling organiserad av aktionsgruppen ”Nej till NATO” som partiet stödjer.

Nu uppmanar vi även partiets sympatisörer – hjälp till i vår anti-NATO kampanj. Tillsammans måste vi stärka opinionen mot Sveriges närmande till krigsalliansen. Och samtidigt som vi gör detta så stärker vi partiet, genom att fler blir bekanta med partiet och vår politik, desto fler kommer att söka sig till SKP. Tänk också på kampfonden, ju mer pengar partiet får in, desto fler flygblad kan vi sprida.

Kontakta particentralen för att beställa material eller kontakta organisationen på din ort.

Sveriges Kommunistiska Parti

En broschyr om NATO | Ladda ner flygblad | Ladda ner affisch |

1 svar på “SKP:s kampanj mot NATO

  1. […] SKP:s kampanj mot NATO: Sedan våren 2015 driver partiet en kampanj mot Nato […]

Kommentarer är stängda.