Stärk Sveriges Kommunistiska Parti, dra ditt strå till stacken, kamrat!

Till skillnad från de övriga politiska partierna erhåller SKP inga ekonomiska bidrag från staten. Partiet har genom hela sin historia fått förlita sig på egna krafter – på sina medlemmar och sympatisörer.

Otaliga är gångerna när man genom insamlingar säkrat lokalhyror och säkrat utgivningen av den kommunistiska pressen. Partimedlemmarnas och sympatisörernas stora uppoffringsförmåga råder det inte brist på. Den långa historien bakom vår rörelse har bekräftat detta många gånger om. Och detta är en av flera delar av vår historia som gör att man med stolthet kan stå upp för partiet; här finns solidariteten, här finns medvetenheten om att det endast är vi själva som måste dra vårt strå till stacken för att kunna åstadkomma en förändring.

Nu är partistyrelsen än en gång tvungen att gå ut till alla våra vänner. Partiet behöver ditt stöd.

Denna gång handlar det inte om att säkra utgivningen av pressen eller att säkra våra lokaler. Detta har ni redan säkrat för tillfället.

Denna gång handlar det om något annat. Partiet har nyligen bedrivit en för oss stark kampanj i EU-valet, mot Unionen och för en bojkott av bluffvalet. Kampanjen gav oss flera nya kontakter.

I september är det återigen dags för val – de allmänna valen. Som vi tidigare meddelat så beslutade den 36:e kongressen förra året att SKP ska ställa upp i riksdagsvalet. Det sägs att det blåser vänstervindar, därför tror vi att valrörelsen kommer att innebära framgångar för partiet. Antalet röster för partiet i valrörelsen är sekundärt. Det viktiga för oss i valrörelsen är att synas – att visa på att det finns ett alternativ till dagens privatiseringsvansinne, att visa att när riksdagspartierna samstämmigt ropar på militär upprustning så finns det de som ropar på fred och nedrustning, att det finns ett alternativ till bemanningsföretagens allt större utbredning. Listan kan göras lång. Valrörelsen kommer naturligtvis också att slå fast att ett annat system är möjligt. Vi behöver inte kapitalister som roffar åt sig pengarna som det arbetande folket skapar – vi visar att ett bättre Sverige är möjligt, vi står fast vid socialismen och om detta kompromissar vi inte.

Inför valrörelsen behöver vi allt stöd vi kan få från partiets medlemmar och sympatisörer.

Skänker man 250 kronor till partiets valfond så säkrar man utgivningen av 1 000 exemplar av Riktpunkts valextra-nummer som kommer att spridas gratis runt om i landet. Skänker man 500 kronor så säkrar man utgivningen av 2 000 exemplar och väljer man att skänka 1 000 kronor så kan man vara säker på att 4 000 människor i vårt land får ta del av vad kommunisterna har att säga. Och desto fler exemplar vi sprider desto fler kontakter får vi och på sikt stärker vi partiet genom att öka medlemsantalet i våra organisationer.

För de som väljer att skänka något av de tre ovanstående beloppen till partiet så utlovas ett fint ”Tack för ditt stöd till SKP”- bevis som skickas hem till er direkt efter att valet är över och vår particentral ges möjlighet att arbeta med annat än att knyta nya kontakter och besvara de många frågor om valet som kommer att dyka upp.

Att vi nu stärker partiet ekonomiskt är viktigt. Vi hoppas också på hjälp från sympatisörer att sprida valtidningen. Målsättningen är att 100 000 tidningar ska delas ut.

Stärk partiet, ge ett bidrag till valfonden!

Pengarna sätts in på plusgiro 42 15 38 4-1 eller bankgiro 636-7080. Glöm inte att ange namn och adress ifall att du inte vill vara anonym.

Sveriges Kommunistiska Parti
Partistyrelsen