SKP – en del av den världskommunistiska rörelsen

Sveriges Kommunistiska Parti är en del av den kommunistiska världsrörelsen och deltar på dess internationella möten och sammankomster. Partiet förenas med sina broderpartier på grundval av en gemensam teori, marxismen-leninismen, och den proletära internationalismen, d.v.s. principen om klassolidaritet och ömsesidigt stöd samt respekt för självständigheten och likaberättigandet mellan partierna. Partiet ser som sin plikt att verka för att främja och stärka enheten mellan alla krafter i världen som kämpar för fred och avspänning, för ekonomiskt och socialt framåtskridande, för socialism.

Den världskommunistiska rörelsen, liksom hela världens arbetarklass led ett starkt nederlag när kontrarevolutionen segrade i främst Östeuropa. Den kommunistiska rörelsens sakande under många år en internationell samordning av sin kamp, vilket ändrades när de internationella mötena återupptogs.

De internationella mötena mellan kommunistpartierna inleddes återigen 1999, på initiativ av Greklands Kommunistiska Parti, KKE vilket fick en stor och positiv respons från dussintals av kommunistpartier som förstod nödvändigheten av att kommunisterna träffades för att utbyta åsikter, för att diskutera utvecklingen och de uppgifter vi ställs inför, och att utbyta erfarenheter men också att samordna våra gemensamma aktiviteter.

Dessa årliga internationella möten, som startade i Aten, har etablerats som en viktig internationell händelse för den kommunistiska världsrörelsen.

De organiseras inte längre av ett enda kommunistparti utan av en arbetsgrupp från en rad kommunistiska partier. Förutom Aten, där de första mötena ägde rum under 7 år i rad fortsatte de i Lissabon (Portugal), Minsk (Vitryssland), Sao Paolo (Brasilien), New Delhi (Indien) och Tshwane (Sydafrika).

På europeisk nivå träffas partierna inom rörelsen också en gång om året och i norden tar sig det internationella sammarbetet uttryck genom Nordiskt sommarläger och Nordkalottkonferenserna.

För mer information om den världskommunistiska rörelsen, besök www.solidnet.org

IMKAP-logga

Den 22- 25 november 2012 hölls det årliga mötet för Kommunistiska och Arbetarpartier i Libanon och Beirut under parollen: ”Stärk kampen mot den tilltagande imperialistiska aggressiviteten för att tillgodose människornas sociala, ekonomiska och demokratiska rättigheter och strävanden, för socialism”. Läs mer…


Mer än 100 utländska delegater som representerade 83 kommunist och arbetarpartier från 64 länder i världen, från alla kontinenter deltog på det 13:e internationella mötet för kommunist- och arbetarpartier i Aten den 9-11 december 2011. Värd för mötet var KKE, Greklands Kommunistiska Parti.

De internationella mötena mellan kommunistpartierna inleddes för 13 år sedan, på initiativ av KKE vilket fick en stor och positiv respons från dussintals av kommunistpartier som förstod nödvändigheten av att kommunisterna träffades för att utbyta åsikter, för att diskutera utvecklingen och de uppgifter vi ställs inför, och att utbyta erfarenheter men också att samordna våra gemensamma aktiviteter.

Sveriges Kommunistiska Parti representerades av vår internationelle sekreterare Kjell Olav Bygdén och hans tal finns att läsa här…

Uttalande taget vid det 13e Internationella Mötet för Kommunist- och Arbetarpartier (IMCWP) i Aten kan du läsa här…


Deklaration från 12: e Internationella Mötet för Kommunist- och Arbetarpartier, 3- 5 december 2010, Tshwane, Sydafrika, kan du läsa här…