Publicerad den

För fred, utveckling och miljön

Den arktiska regionen är hotad av krafter som vill exploatera den för profit. Dessa krafter består framför allt av EU, NATO och transnationella bolag. I jakt på kontroll över världens naturresurser har denna trojka inga hämningar att bryta mot alla regler. Vi har dess krig i Irak, Afghanistan och Libyen och miljökatastrofen i Mexikanska golfen som belägg för våra slutsatser.

Den arktiska regionen har potentiellt stora energi- och mineralresurser och en exploatering medför stora ekologiska risker. Barents hav är bland annat en viktig plats för uppväxt och mognad av den arktiska torsken. Varje förändring i miljön kan vara förödande för torsken och kan leda till att tusentals människor får sina liv förstörda.

Regionen är av stor militärstrategisk betydelse för EU och NATO i kampen för kontroll av den nordliga transportleden. Av denna anledning genomför NATO ständigt militärövningar i det arktiska området i Finland, Norge och Sverige.

Det är därför att vi, de kommunistiska partierna på Nordkalotten, kräver ett totalt stopp för militärövningar, prospektering och exploatering i området. Barents hav är enbart till för fiskare och sjömän.

Finlands Kommunistiska Arbetarparti (KTP)
Ryska Federationens Kommunistiska Parti (CPRF)
Norges Kommunistiska Parti (NKP)
Finlands Kommunistiska Parti (SKP)
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Antaget på Nordkalottkonferensen Pajala 2011-06-19