Förstatliga SAAB

Återigen har ledningen för SAAB meddelat att de tusentals anställda bilarbetarna blir utan lön, hur det blir med tjänstemännens löner är i första skedet oklart. Hela hanteringen av affären SAAB är från Näringsdepartementet och dess olycka till chef Maud Olofsson ingenting annat än en industripolitisk skandal av mycket stora mått. Anledningen till att SAAB återigen ställt in utbetalningen av personalens löner är att kassan är tom. Enligt bilanalytiker är SAAB i ett akut behov av 3 miljarder kronor i likvida medel för att kunna betala underleverantörer och anställda för att på så sätt efter tre månaders produktionsstopp starta upp produktionen av bilar. På lite längre sikt behöver SAAB tillgång till ca 10 miljarder kronor för att trygga produktionen och utvecklingen av tillverkningen av bilmodeller. Detta är pengar som inte bilhandlaren Victor Muller har eller har möjlighet att få fram. IF Metalls hopp om att det saablöser sig bara den europeiska investeringsbanken godkänner den ryska bankiren Vladimir Antonov som ägare är bara ett uttryck för Metalls blinda tilltro till att jul- tomten skulle börja dela ut julklappar redan i augusti. Näringsdepartementets absoluta ovilja och oförmåga att ta sitt industripolitiska ansvar är just nu SAAB:s största fiende. Den låt-gå politiken har nu lett till att ett flertal återförsäljare av SAAB sagt upp sina kontrakt av den anledningen att man inte får några bilar att sälja. På så sätt hotas SAAB och dess personal att gå sotdöden till mötes.
Sveriges Kommunistiska Parti kräver därför att Näringsdepartementet skyndsamt vidtar åtgärder för att överta ansvaret och ägandet av SAAB. När man väl gjort det måste Näringsdepartementet göra en grundlig utredning om det finns ett nationellt intresse av att bevara biltillverkningen samt att man i så fall ger fabriken och dess mycket kunniga personal i uppdrag att ta fram morgondagens bilmodeller med speciellt uppdrag att ta fram en miljövänlig bilmotor som inte drivs av bensin, diesel eller etanol. Skulle det visa sig att biltillverkning i Trollhättan inte har framtiden för sig måste Näringsdepartementet ta ansvar för att den dokumenterade spetsteknologi som finns inom SAAB:s fabriksanläggningar inte förslösas. En alternativ plan för alternativ produktion måste därför utarbetas. Det svenska samhället är i stort behov av en statlig och långsiktig industripolitik. SAAB:s personal och dess kunnande har en omistlig och viktig roll att spela i den framtida industripolitiken, oavsett om man tillverkar bilar eller något annat.

Sveriges Kommunistiska Parti
25 augusti 2011