Inför Solens Dag 15 april 2009

SKU:s delegat skakar hand med Nordkoreanske ambassadören
Bilden: SKU:s delegat skakar hand med Nordkoreanske ambassadören.

Lördagen den 4 april 2009 sände SKP Stockholmsdistriktet en delegation till Nordkoreas ambassad, för att visa partiets stöd till landet, på dess viktigaste högtidsdag – Solens dag. På grund av det senaste årets hänsynslösa propagandakrig och de senaste dagarnas kränkningar mot Nordkoreas suveränitet och hot från Japan och USA, kändes det extra viktigt att visa vårt stöd! Vår delegation bestod av tre delegater från SKP, en från ungdomsförbundet SKU, och en delegat från Chiles KP. Vi blev väl mottagna på plats, och serverades en fantastisk koreansk buffé med härliga maträtter, och dryck till det. Efter maten blev vi bjudna på vacker sång och musik från koreanska barn. Vår gratulation bestod i ett tal som hölls av vår utrikespolitiske sekreterare Kjell Bygdén. På plats fanns även Danmarks kommunistiska parti, samt f d KFMLr. Vi vill med detta lilla reportage än en gång visa vårt stöd och internationella solidaritet med Nordkoreas folk, som lider av omvärldens sanktioner. Leve Solens dag! Leve kommunistpartiet!

Stockholm den 6 april 2009

SKP Sveriges Kommunistiska Parti förkastar varje försök till sanktioner mot DFR Korea

I går den 5 april klockan 11:20:00 (lokal tid) lyckades Demokratiska Folk Republiken Korea DFRK att skjuta upp den experimentella kommunikationssatelliten Kwangmyongsong-2, som, med hjälp av bärraketen Unha-2 nådde sin omloppsbana klockan 11:29:02. Tiden för dess eliptiska omloppsbana är 104 minuter och 12 sekunder.

USA, Sydkorea och Japan bestämde sig dock långt i förväg och i strid med sexpartssamtalens gemensamma uttalande om ”ömsesidig respekt och jämlikhet” för avnukleariseringen på Koreahalvön att, kommunikationssatelliten Kwangmyongsong-2 är en långdistansrobot, som kan nå USA och vill följdaktligen åstadkomma ytterligare sanktioner mot DFR Korea genom FN´s säkerhetsråd och dess resolutioner. SKP Sveriges Kommunistiska Parti avslår alla dessa påståenden som fullständigt grundlösa och paranoida. SKP anser att utforskningen av den yttre rymden är en angelägenhet för alla nationer.

Under ett tal i Prag i går sade USA´s president Barack Obama att ”vägen till säkerhet och respekt aldrig går via hot och olaga vapen”. Nej, det är något som USA- imperialismen och dess allierade sedan länge haft ensamrätt till. Eller: Yes we can,… som alltid förut förbehålla oss rätten till hot och olaga vapen. Vidare uttalade högste administratören för USA-imperialismen Obama att ”regler måste vara bindande, överträdelser måste straffas och ord måste betyda någonting”. USA-imperialismen och deras hantlangares regler ska naturligtvis vara bindande och påföra straff, dock aldrig när de själva utför sina provokationer, illdåd, krigsgärningar och angrepp m.m. mot suveräna nationer.

i gratulerar DFRK till deras tekniska framsteg och avancerade vetenskaps- och ingenjörskonst och vill i sammanhanget samt än en gång betona att det ska stå varje suverän och oberoende nation fritt att utveckla teknologi för utforskningen av rymden i fredligt ändamål. Således har USA, Sydkorea, Japan eller EU ingen anledning att blanda sig i DFR Koreas satellitprogram. UNSC (FN´s säkerhetsråd) har heller inget mandat att blanda sig i detta förehavande. Säkerhetsrådet och dess resolutioner är inget annat än USA´s verktyg att använda för monopolkapitalets syften i FN´s namn.

Sveriges Kommunistiska Parti Internationella Komittén