Försvara kollektivavtalet – Avvisa IF Metalls lönesänkningsavtal.

Alltsedan Sveriges villkor för medlemskap i den Europeiska Unionen av dess domstol, EG domstolen förklarats som icke giltiga har det som vi i vardagligt tal kallar den svenska modellen blivit starkt ifrågasatt. EG domstolen förklarade genom sin sk Lavaldom att i Sverige gäller ej svenskt kollektivavtal för utländska företag enligt  utstationerings direktivet.

Efter EG domstolens utslag gick den samlade svenska fackföreningsrörelsen ut i gemensam kampanj för att försvara det svenska kollektivavtalet. Det gjorde man därför att kollektivavtalet garanterade alla anställda samma lön oavsett om de jobbade i Smygehuk eller Treriksröset. Samma villkor gäller enligt kollektiv avtalet de som jobbar på en arbetsplats med en anställd liksom vid företag med tusen anställda. Kollektiv avtalet garanterade även samma lön för utländsk som svensk arbetskraft i såväl svenska som utländska företag. Denna för oss i Sverige verksamma arbetare och tjänstemän självklar princip blev av EG domstolen i ett penndrag ogiltigförklarad.

Genom IF Metalls förbundsstyrelses avtal med dess arbetsköpare organisation Teknikföretagen, har i praktiken IF Metalls ledning i sin strävan att fortsättningsvis garantera familjen Wallenbergs fortsatta miljardinkomster blivit en aktiv och av familjen Wallenberg uppskattad medaktör när det gäller att begrava det svenska kollektivavtalet.

Sveriges Kommunistiska Parti och dess fackliga medlemmar känner förakt och avsky för den form av klassförräderi som IF Metalls ledning visat i denna fråga. Med bestörtning tar de kommunistiska fackföreningsmedlemmarna del av den avskyvärda medlemsomröstningen som framtvingats av IF Metalls ledning vid Scania i Södertälje. Valet var sänkt lön eller sparken. Genom detta historiska svek lyckades IF Metalls ledning ställa medlem mot medlem, arbetare mot arbetare. IF Metalls ledning lyckades att vrida alla radikala och socialistiska framtidslösningar ur händerna på de anställda vid Scania.

Vad som hänt i IF Metalls ledning är ingenting annat än ett historiskt klassförräderi.

Sveriges Kommunistiska Parti och dess fackliga medlemmar uppmanar Sveriges alla arbetare och tjänstemän att gemensamt förvara det Svenska kollektivavtalet.

NEJ TILL EU
NEJ TILL IF METALLS LÖNESÄNKNINGSAVTAL
FÖRSVARA KOLLEKTIVAVTALET.

Stockholm 2009 05 17
Sveriges Kommunistiska Parti
Fackliga Utskottet