Inget svenskt stöd till bomber, krig och död

Lördagen den 6 juni så hade nätverket ”NATO ut ur Sverige” demonstration samt appellmöten i Luleå.Demonstration mot Nato

Från Gällivare så hade vi åkt ner fyra stycken kamrater från SKP för att deltaga.
Vi samlades utanför Strand Galleria ca 20 minuter innan mötet skulle starta. Till en början så var det bara några stycken av arrangörerna på plats. Men allteftersom klockan började närma sig 11-tiden så samlades allt fler samtidigt som även några fler kamrater från SKP dök upp. Vi hade plakat med budskap som ”No to NATO – North American Terror Organization”, ”NATO ut ur Sverige”, ”Nej till NATO – Ja till neutralitet och alliansfrihet!” samt två röda fanor.

Korta anföranden hölls av olika representanter från nätverket innan det var dags för att ställa upp sig för demonstration. Andra paroller var bland annat ”Nej till Nato – Ja till fred” och NATO legal terrorism”. Demonstrationståget gick längs gågatan, förbi bemannade EU-valstugor och runt den centrala stadskärnan. Slagorden ekade mellan huskropparna: ” Nej till Natos kärnvapen!”, ”Vi vill ha egenmakt – ingen militärpakt”, ”Natos militär – vad fan gör de här?”, Inget svenskt stöd till bomber, krig och död” och ”Nato go home”! Tåget samlade närmare 200 stycken deltagare.
Polisen tågade med och såg till att trafikanterna respekterade demonstrationen.

När vi hade återvänt till utgångspunkten utanför gallerian så hölls det ännu några tal, bland annat av Agneta Norberg från Kvinnor för fred och Sveriges fredsråd. Hon inledde sitt tal med att vifta med den svenska flaggan, nationaldagen till ära, följt av att sedan förpassa den till historien genom att demonstrativt ta fram USA-flaggor och linda dem kring sig. Den svenska suveräniteten avsägs sig allt mer och en ytterligare bidragande faktor är att det, av USA, ledda Nato tillåts öva på svenskt territorium. Sverige är och blir allt mer en lydstat till USA. Hon berättade även att hon nyligen kommit hem från Sydkorea där ett stort missnöje finns mot USA:s närvaro – att USA idag har 106 stycken militärbaser i landet.

Stoppa NatoHuvudtalare för dagen var satirikern tillika imitatören, Olof Buckard, som med finess och ackuratess, genom befogad kritik, bemötte regeringen samt berörda ministrar och deras förfarande och beslut gällande Nato-övningen.

Efter mötena så hölls det seminarium i IOGT-NTO:s lokaler. Seminariet besöktes av 50-talet personer där olika föredrag hölls och deltagarna fick ställa frågor. Intressanta framföranden och frågeställningar gjorde seminariet lyckat. Deltagarna denna dag har visat på att det finns de som fortfarande värnar nationell suveränitet och förespråkar en aktiv fredspolitik framför politik genom militärmakt.

Fredric Olofsson
Deltagare i nätverket Nato ut ur Sverige