Publicerad den

Internationella kvinnodagen 8 mars, 2008, ALVIK

”Proletariatet kan inte nå fullständigt frihet, förrän det har vunnit fullständigt frihet åt kvinnorna!”

Ur et tal av:
Paulina Collao
Víctor Jara Riksförbundet – Stockholm

”Man måste strida från ord till handling”

Sade Lenin den 3 juni 1917, kanske det rätta uttrycket för att symbolisera alla kvinnor som dog den 8 mars 1857.

Textilfabriken ”Cotton” i New York var ockuperad av sina kvinnliga anställda som vid tillfället befann sig i strejk. Fabriken fattade eld och den branden ledde till att 129 kvinnliga arbetare dog. Det blev aldrig klarlagt huruvida branden var anlagd eller inte.

Tre år senare, den 22 februari 1920 publicerades det i Pravda nr 40, en text som Lenin rubricerade som ”Till de arbetande kvinnorna”. Det är åttioåtta år sedan artikeln presenterades och innehållet förblir aktuellt än idag:

”Kamrater,
Valen till Moskvasovjeten visar, att det kommunistiska partiet vinner mark inom arbetarklassen. Arbetarkvinnorna måste delta i valen i större utsträckning.
Sovjetregeringen är den första och enda regeringen i världen, som fullständigt har avskaffat alla de gamla avskyvärda, borgerliga lagarna, som placerade kvinnan i en underlägsen ställning då det gällde de äktenskapliga rättigheterna och barnen.
Sovjetregeringen, det arbetande folkets regering, är den första och enda regering i världen, som har avskaffat alla männens privilegier ifråga om äganderätten, privilegier som lagen då det gäller äktenskapet och familjen fortfarande upprätthåller i alla borgerliga republiker, också de mest framstridna.

Ingenstans där det finns jordägare, kapitalister och köpmän, kan kvinnorna bli männens jämlikar ens inför lagen.
Där det inte finns jordägare, kapitalister och köpmän och där det arbetande folkets regering bygger ett nytt liv utan exploatörer, är män och kvinnor lika inför lagen.
Men det räcker inte.
Likhet inför lagen är inte nödvändigtvis detsamma som faktisk jämlikhet.
Vi vill, att den arbetande kvinnan ska bli mannens jämlike, inte bara inför lagen utan i praktiken.
För att uppnå detta måste arbetarkvinnorna öka sitt deltagande i förvaltningen av de socialiserade företagen och i den statliga förvaltningen.
Genom att ta del i förvaltningen kommer kvinnorna snabbt att skaffa sig kunskaper och hinna ifatt männen”.

Vi tar sista meningen en gång till… ”Genom att ta del i förvaltningen kommer kvinnorna snabbt att skaffa sig kunskaper och hinna ifatt männen”.

Hur ser det ut idag? Har kvinnorna kommit ifatt männen år 2008?

Vi söker fakta, vi hittar siffror, lyssna noggrant…
– Kvinnor utför 65 % av all världens arbete, har 10 % av lönen och äger 1 % av världens egendom. I Sverige är det stora skillnader på mäns och kvinnors lön. Kvinnor har i Sverige cirka 80 % av männens löner.
– I takt med att skillnaderna ökar mellan fattiga och rika, även i Sverige, har vi fått ökade problem. Kvinnor från Östeuropa och tredje världen hämtas hit för att utnyttjas inom sexhandeln.
– Demontering av den offentliga sektorn drabbar kvinnor mycket hårt eftersom de är den största gruppen som säljer sin arbetskraft inom vård, skola, barnomsorg och sjukvård. Det är kvinnor som har den allra största andelen halvtidsjobb som inte är möjliga att försörja sig på.

Har vi verkligen hunnit ifatt männen?

Vi reser tillbaka i tiden och upptäcker att det har funnits flera viktiga och unika kvinnor som har hunnit ifatt männen under sina liv.

Det var den tyska socialdemokraten och senare kommunisten Clara Zetkin som tog initiativet att kvinnor över hela världen skulle börja fira en kvinnodag för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt.  Clara la fram förslaget under den andra internationella, socialistiska, kvinnokonferensen i Köpenhamn år 1910. De första åren firades dagen någon gång under våren men snart fastställdes datumet till den 8 mars.

Under många år var det framför allt de socialistiska kvinnorna som firade internationella kvinnodagen. I de länder där fascism och nazism hade makten förbjöds firandet av kvinnodagen.

I dagsläget ser vi hur kvinnan är utsatt för omänskliga påtryckningar. Arbeten under hälsofarliga omständigheter som även barn och ungdomar tar för att kunna försörja sig. De arbetar på åkrar och odlingar där de plockar blommor och frukt som blivit besprutat av giftiga kemikalier. Detta har lett till sjukdomar som cancer och genetiska missbildningar.

De blir anställda på grund av deras smidiga små händer, utan vare sig något kontrakt, fast lön eller rättigheter man bör få som anställd. De har inte heller möjligheten att arbeta på heltid då de har ett hem och en familj att sköta.

Den kvinnliga urinvånaren i Latinamerika och på andra kontinenter är ständigt utsatt för diskriminering och i Chile har de kvinnliga mapuche- indianerna utropat hungerstrejk som varat i 110 dagar. Idag har de beslutat att återuppta hungerstrejken för att understryka sitt folks rätt till de marker som de stora fascistiska monopolen och så kallade neoliberalerna med militärstyrkors stöd, vill dominera territorium som sedan urminnes tider varit mapuche- indianernas.

Den svenska högeralliansen har lagt fram och fastställt beslut som kommer att påverka miljön på arbetsmarknaden. Bland dessa finns svenska näringslivsprogrammet som föreslår radikala förändringar på arbetsmarknaden. Detta är ingen nyhet, då Socialdemokraterna under deras förra mandatperiod också påbörjat propagera för privatisering inom bland annat den offentliga sektorn.

Jag vill nämna och hylla de hundra, tusen och miljoner kvinnor som kämpar för sin rätt och som dessutom fått betala med sina liv för att uppfylla sina drömmar. Aldrig under denna process har den socialistiska kvinnorörelsen betraktat mannen som sin fiende utan som sin allierade kamrat i arbetarklassen.

Trots att kvinnodagen infördes för snart 100 år sedan kan vi fastslå att kvinnor än idag är offer för diskriminering, orättvisa, sexuellt utnyttjande och misshandel. Det är brist på möjligheter till intellektuell och social utveckling. Men hon är också underlägsen inom arbetslivet.

Kapitalet med dess inflytande bär ansvaret för att dessa ojämlikheter och orättvisor existerar. Trots att kapitalet har möjligheten att förändra har man ännu inte vidtagit några metoder för att åtgärda detta. En socialt rättvis ekonomiplan kan lyckas uppfylla det som utlovats och kämpats för i snart 100 år.

Jag vill avsluta talet genom att citera Lenins ord till oss
”Till de arbetande kvinnorna.”
”Välj in fler arbetarkvinnor i sovjeterna, både kommunister och partilösa kvinnor!
Är det bara hederliga, arbetande kvinnor, som utför sitt arbete på ett förnuftigt och noggrant sätt, så välj in dem i Moskvasovjeten-även om de inte är partimedlemmar!
Skicka flera arbetarkvinnor till Moskvasovjeten!
Låt Moskvas proletariat visa, att det är berett att göra och kommer att göra allt för att segra, för att få bort den gamla bristande jämlikheten, den gamla borgerliga förnedringen av kvinnorna!

Proletariatet kan inte nå fullständigt frihet, förrän det har vunnit fullständigt frihet åt kvinnorna!”     

Paulina Collao

Víctor Jara Riksförbundet – Stockholm