Ungerns Kommunistiska Partis ledare förklaras oskyldiga

Information för Kommunist- och Arbetarpartier

1.  Den 11 mars 2008 övervägde domare dr. Gyulane Mosonyi vid ungerska tingsrätten i staden Szekesfehervar i Fejer att besinna sig angående åtalet mot ledningen för det Ungerska Kommunistiska Arbetarpartiet.

Domstolen förklarade alla medlemmar av Styrelsen för Ungerska KAP vara oskyldiga. Enligt åtalet i den andra instansen, hade de ungerska kommunisterna inte begått förolämpning på allmän plats. De hade använt sin demokratiska rätt till fri opinion när de enligt sin mening förklarade en tidigare dom från Domstolen i Budapest som politisk.

Nu har den allmänne åklagaren möjlighet att överklaga domen till Ungerns Högsta Domstol. Det förväntas att målet ska fortsätta. Vi kommer att informera er om händelseutvecklingen framöver.

2. Vi anser att bred internationell solidaritet mellan våra partier har spelat en viktig roll och vi tackar uppriktigt alla de partier, ungdomsorganisationer, olika rörelser och människor som har uttryckt sin solidaritet och stött vårt parti.

3. Ungerns KAP´s Presidium ser Domstolsutslaget som en politisk framgång, samtidigt som vi är medvetna om att det är ett delmål. Förhandlingarna i Domstolen hölls under kontroversiell politisk situation. Den 9 mars organiserades en folkomröstning i Ungern som hade initierats av oppositionella konservativa partier som stöddes av ett stort antal civila organisationer. Medborgarna kunde välja huruvida de ville betala för sjukvård och högre utbildning. Det ledande socialistpartiet och fria demokraters parti ville introducera ett system för självfinansiering (kurs. översättn.).  50,49 % av medborgarna deltog i omröstningen och 82- 84 % röstade till favör för ett fritt skattefinansierat system. Det Ungerska KAP spelade en aktiv roll vid förberedelserna inför folkomröstningen och dess moraliska och politiska inflytande har ökat.

Budapest, 11 mars 2008

genom
Kjell Bygdén
Internationell sekreterare SKP