Internationellt möte för Kommunist- och Arbetarepartier Minsk, 3-5 november 2007

Pressrelease angående

Internationellt möte för Kommunist- och Arbetarepartier Minsk, 3-5 november 2007

Det 9e Internationella Mötet för Kommunist- och Arbetarepartier i Minsk (Republiken Vitryssland), har avslutats. Arrangörer för Mötet var det Vitryska och den Ryska Federationens Kommunistiska Partier. Ämnet för denna viktiga händelse i Kommunist- och Arbetarerörelsen var; ”90-årsdagen av Oktoberrevolutionen. Dess idéers aktualitet och bestående betydelse och kommunisters kamp för socialism, mot imperialism”

Republiken Vitrysslands President, Alexander Lukashenko gav sin hälsning till mötets deltagare.

154 medlemmar från 71 Kommunist- och Arbetarepartier tog del av denna händelse. Bland deltagarna för resp. partier återfanns ordförande, sekreterare i Centralkommittéer, representanter för internationella relationer, parlamentsledamöter, vetenskapsmän, statsmän och offentliga personer. Ett flertal personer som inte kunde delta, sände sina hälsningar. De närvarande partirepresentanterna gjorde ett gemensamt uttalande, i vilket man betonade det faktum att idéerna från Oktoberrevolutionen 1917, är av större betydelse än någonsin förut.

Mötet gynnade utbytet av åsikter och information om de centrala ämnena för Kommunist och Arbetarerörelsen. I deras uttalanden utvärderade mötets deltagare den sociala och politiska situationen i världen med tonvikt på några länder och framhävde betydelsen av samarbete kring aktiviteter och utveckling av gemensamma solidaritetsrörelser. Mötets deltagare beslutade att motarbeta antikommunism och försöken att förfalska historia.

Kommunist- och Arbetarepartiernas representanter uttalade sin vilja att stödja följande initiativ:

– Organisera aktiviteter ämnade att dra ungdomars uppmärksamhet till Karl Marx´s teoretiska arv, tillägnat hans 190-årsdag och 160 år sedan publiceringen av Det Kommunistiska Manifestet.

– Vidta ökade åtgärder mot antikommunism, förföljelse av och förbjudande av Kommunistpartier och kommunistiska ungdomsorganisationer. Skapandet av en databank för likartade händelser.

– Kämpa mot revisionismen och omskrivning av historien, rehabilitering av fascism och dess yttringar.

– Solidaritet för stödjande insatser inom sfären av relationen mellan arbete och ledning. Koordinering av aktiviteter för att skydda utländsk arbetskraft och invandrares rättigheter.

– Kämpa för arbetarnas demokratiska rättigheter och frihet, mot ”terroristlagar” och kriminella åtal för politiska och yrkesmässiga aktiviteter.

– Att fortsättningsvis involvera ledande statsmän och offentliga personer, vetenskapsmän och intellektuella i solidaritetsrörelsen, med syftet att motverka hetsen och förföljelsen av Kommunist- och Arbetarerörelse.

– Gemensamma aktiviteter under G8, WTO, EU och NATO toppmöten. Kamp för tillbakadragande av främmande trupper i Afghanistan, Irak, och andra länder; avskaffande av främmande militärbaser på dessa territorier och en upplösning av NATO.

– Aktiviteter som solidaritet med Kuba; ett avskaffande av embargot; för frigivning av de 5 kubanska patrioterna som hålls fängslade i USA; för EU:s uppgivande av sin ovänliga hållning gentemot Kuba.

– Solidaritet med den bolivarianska revolutionen i Venezuela.

– Kamp mot den ”Stora Mellanöstern” planen.

– Stöd av tematiska, regionala och interregionala möten och andra gemensamma aktiviteter av Kommunistpartier.

– En fortsättning av den Europeiska undervisningskampanjen.

– Aktivt stöd för initiativ till internationell demokrati, antiimperialistiska organisationer, arbetarerörelser, kvinnor, studenter och ungdomar, fredskämpar.

– Deltagarna av Mötet har gjort sig bekanta med den aktuella sociala, ekonomiska och politiska situationen Vitryssland, besökt industriella företag och jordbruk. Kommunisternas och Arbetarepartiernas möte skedde under stark bevakning av media.

Listan över de partier som deltog i det Internationella Mötet:

1. PADS, Algeriet
2. Armeniens KP
3. Azerbadjans KP
4. Argentinas KP
5. Australiens KP
6. Progressiva Demokratiska Tribunen i Bahrain
7. Belgiens Arbetarparti
8. Bolivias KP
9. Brasiliens KP
10. Brittiska KP
11. Nya Brittiska KP
12. Bulgariens KP
13. Kanadas KP
14. Chiles KP
15. Kinas KP
16. Kubas KP
17. AKEL, Cypern
18. Bömens och Moraviens KP
19. Vitrysslands KP
20. KP i Danmark
21. Danska KP
22. Finlands KP
23. Georgiens Enade KP
24. Tysklands KP
25. Greklands KP, KKE
26. Ungerska Kommunistiska Arbetarpartiet
27 Indiens KP
28. Indiens KP (M)
29. Tudeh- partiet från Iran
30. Iraks KP
31. Irlands KP
32. Israels KP
33. Italiens KP
34. Jordaniens KP
35. Kazakhstans KP
36. Koreas Arbetarparti
37. Kirgisiska KP
38. Folkets Revolutionära Parti, Laos
39. Lettlands KP
40. Libanesiska KP
41. Litauens KP
42. Luxemburgs KP
43. Makedoniens KP
44. Kommunisternas Parti, Mexiko
45. Folkliga Socialistiska Partiet, Mexiko
46. Kommunisternas Parti, Rep. Moldavien
47. Nepals KP (UML)
48. Norges KP
49. Filippinska KP- PKP 1930
50. Polens KP
51. Portugisiska KP
52. Ryska Federationens KP
53. Sovjetunionens KP
54. Kommunistiska Arbetarpartiet i Ryssland
55. Unionen av KPer- KPSU
56. Spanska Folkets Kommunistiska Parti
57. Spaniens KP
58. Förenad Vänster, Spanien
59. Sri- Lankas KP
60. Sudanesiska KP
61. Sveriges KP
62. Syriens KP
63. Syriens KP
64. Arbetarpartiet (EMEP), Turkiet
65. Turkiets KP
66. Ukrainas KP
67. Ukrainas Union av Kommunister
68. Kommunistiska Partiet, USA
69. Venezuelas KP
70. Vietnams KP
71. Yugoslaviens Nya KP

Genom
Kjell Bygdén
Internationell Sekreterare SKP