Kubas Kommunistiska parti svarar USA:s president George W Bush

Till ledningen för politiska partier och organisationer

För några dagar sedan gav USA:s president ett tal från Statsdepartementet. Vi vill delge er vår bedömning beträffande Mr. Bushs uttalande, såväl som att låta er få veta de åtgärder som vårt folk föreslagit USA:s regering.

Än en gång föreslog FN:s Generalförsamling att bifalla en resolution om att kräva ett slut på den blockad som USA har påtvingat Kuba under mer än 45 år. Som ännu ett exempel på den misslyckade politiken, gav USA:s president George W Bush, omringad av ett flertal av de mest reaktionära befattningshavarna i sin administration och av ledarna för anti- Kuba maffian i Miami tillkänna nya åtgärder
för att påskynda förändringen av Kubas regim, vilka innefattar användande av militär.

USA:s president visade sin totala okunnighet om Kubas nutida tillstånd och historia, i vilken han stödde sig på lögner som också kränkte de mest elementära normerna om respekt för suveränitet och folkets självbestämmande. Han försäkrade att ”nyckelordet för Kuba kommer att vara frihet, inte stabilitet”

Han tillkännagav skapandet av en ”Internationell Fond för frihet på Kuba”, som kommer att anhålla om stöd från främmande regimer och internationella organisationer, med målet att ”hjälpa det kubanska folket att återuppbygga landets ekonomi och att nå fram till en demokratisk övergång”.

Han krävde att Kubas militär och de yngre generationerna skulle förråda sin Revolution, så att deras liv kunde sparas, när Imperiet lett av honom lyckades förstöra den existerande samhällsordningen på Kuba.

Genom sin Utrikesminister, Felipe Pérez Roque, reagerade Kuba omedelbart på dessa provokationer. Han påminde om att det ord som är i bruk på Kuba inte är stabilitet, men MOD och att det var Kubas svar. Ett fullständigt lugn och förtroende för solidariteten och förvaltningen, inspirerad av Kubas motstånd i världen.

”Om ordvalet från USA:s president är ämnat att skrämma det vårt folk och avskräcka vårt ledarskap, kan vi säga att de är helt misslyckade”.

”Kuba förstår mycket väl innebörden av den ”frihet” som President Bush lägger ned i ordet och utlovar till det kubanska folket; att vi behandlar seriöst de ansträngningar som USA:s regering frammanar för att uppnå sin politik att förändra en regim, en politik som är illegal och dessutom kränker internationell lag. Bush har ingen moralisk auktoritet eller laglig makt att ändra ett juridiskt och politiskt system som andra länders folk i världen har valt åt sig själva genom suveränitet”.

”Kuba är övertygat om att i stället för att tillkännage dessa hot, skulle USA överväga en dagordning enligt följande:

Respekt för Kubas rätt till suveränitet och oberoende.

Ett omedelbart slut på hot och aggressionshandlingar.

Ett slut på inblandningen i Kubas inre angelägenheter och att uppfinna en intern opposition.

Ett slut på omstörtande verksamhet mot Kuba och en nedmontering av den radio och television som skändar vår national hjälte (José Martì)

Ett omedelbart slut på blockaden.

Borttagandet av förbudet för USA:s medborgare att resa till Kuba och för kubaner boendes i USA att göra familjebesök.

Ett slut på att stimulera den illegala emigrationen från Kuba och ett fullföljande av Migrationsöverenskommelserna.

Ett slut på de aggressiva informationskampanjerna

Ett frigivande av de fem anti- terroristkämparna- politiska fångar i USA:s fängelser.

Utlämning av terroristen Luis Posada Carriles till Venezuela eller hans rättsliga prövning i USA.

En omedelbar stängning av tortyrcentret Guantanamo Naval Base, skapat av Bush.

Upphörande av trycket mot det internationella samfundet, att stödja hans anti- Kuba politik!

”Kuba förkastar, varje ord av hot och utpressning, varje fras fylld med hat och säger till president George W Bush att den dag när USA:s befolkning och världen vill göra sig av med honom kommer allt närmare, liksom den dag när USA:s blockad av Kuba lyfts bort också kommer allt närmare. Dessa nya hot kommer inte att ändra vår beslutsamhet att bygga ett mer humant samhälle, mer rättvist, med mer frihet, mer Socialism och mer Revolution”.

Departementet för Internationella Relationer
Kubas Kommunistiska Partis Centralkommitté

genom
Kjell Bygdén
Internationell Sekreterare
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)