Offentligt möte: Kampen i Tunisien

Offentligt möte

Kampen i Tunisien
och resten av arabvärlden.

Tal av Charlotte Svärdström, journalist och författare,
nyss hemkommen från Tunisien.

Arr: Sveriges Kommunistiska Parti
www.skp.se

Lördag 19 februari kl 12.00
Axelrummet, Högsbo bibliotek
Axel Dahlströms Torg
Göteborg
(sp 1,7,8 mot Frölunda)