Nej till utländsk inblandning i Libyen!

FN:s resolution 1973 är ett beställningsverk av imperialismen och krigshetsarna i EU och USA. Det militära krossandet av en självständig stat av världens oljehungrigaste imperialistländer serveras under etiketten ”skydd av civila”. Med en lögn fullt jämförbar med Bushs lögner inför kriget i Irak och Hitlers lögner inför överfallet på Polen, inleds resolutionen med att påstå att situationen i Libyen ”fortsätter att utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet”.
Resolution 1973 går långt utöver flygförbudszonen, den ger möjligheter till omfattande attacker mot libyska militära enheter och utrustning och praktiskt taget alla tänkbara former av attacker. Kort sagt utgör den en krigsförklaring av imperialisterna mot Libyen. Ett sådant militärt angrepp kommer ytterligare att infektera den interna konflikt som redan har utkrävt ett högt pris bland den libyska befolkningen och kommer att utsätta dessa för än större faror.
Sveriges Kommunistiska Parti fördömer säkerhetsrådets resolution vars pådrivare var USA, Storbritannien och Frankrike. Omröstningen gav resultatet 10-0 och 5 nedlagda röster (Kina, Ryssland, Brasilien, Indien och Tyskland), under farligt och grundligt hycklande om ”humanitär intervention”. Denna doktrin är farlig eftersom den ger en bekväm förevändning att åsidosätta en av de mest centrala och grundläggande principerna i FN-stadgan, respekt för den nationella och territoriella suveräniteten för alla medlemsstater. Den ger officiell sanktion för anfallskrig och ockupation av de imperialistiska krafterna under täckmantel av ”internationellt humanitärt bistånd ”.
När imperialisterna i Washington, Paris och London åberopar humanitärt bistånd är det ett skandalöst hyckleri. Vi ser hur de skyddar och skyddade civila i Afghanistan, Irak, Jugoslavien och hur obemannade drönare från USA: krigsmakt orsakar lidande och mord på civila i Pakistan.
Eller ta det som händer just nu i Bahrain och Jemen, där reaktionära och diktatoriska regeringar slaktar obeväpnade civila demonstranter i fullt dagsljus, demonstranter vars enda ”brott” är att de fredligt har tagit till gatorna för att kräva demokratiska förändringar. Eller de upprepade israeliska massakrer av palestinier i Gaza och de andra ockuperade områdena, det mest upprörande fallet av imperialistiska dubbelmoral.
Varför har Washington, London och Paris förblivit så påfallande tysta inför dessa upprörande grymheter?
Svaret är mycket enkelt. Eftersom dessa stater är ”USA- vänliga” klientstater som troget tjänar imperialistiska intressen i regionen. I Libyen vill de imperialistiska makterna ha en regimändring för att ersätta Gaddafi med en mer förutsägbar och smidig marionettregering för att stärka sin hegemoni i Nordafrika och Mellanöstern där deras inflytande allt mer hotas av det ökande demokratiska uppsvinget i hela arabvärlden.

Sveriges Kommunistiska Parti uppmanar alla svenskar som motsätter sig kriget och aggressionen att kräva att den svenska regeringen omedelbart vidtar åtgärder och agerar i EU för ett slut på den imperialistiska interventionen i Libyen.
Låt det libyska folket själv bestämma sin framtid.
Nej till krig och imperialistisk inblandning i Libyen.

Stockholm den 20 mars 2011
Sveriges Kommunistiska Parti