Publicerad den

SKP startar nättidning

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) startar en nättidning som heter Riktpunkt.nu. Tidningen kommer att uppdateras kontinuerligt.

– Vi har insett att vi inte kan överlåta åsiktsbildningen och nyhetsrapporteringen till de privatkapitalistiska medieföretagen. Antikommunistiska kampanjer avlöser varandra och imperialismen förhärligas, säger Victor Diaz De Filippi, ordförande i SKP.

– Därför behövs en tidning som tar det arbetande folket i försvar.

Adressen till tidningen är www.riktpunkt.nu.