Publicerad den

Till Bömen-Märens Kommunistiska Parti

Sveriges Kommunistiska Parti med alla dess medlemmar och partistyrelse, utrycker sitt fulla stöd för Ert parti i kampen mot de reaktionära antidemokratiska krafterna i den Tjeckiska republiken.

Försöket att svartlista och exkludera BMKP från valen är en del av en vidspridd europeisk kampanj mot de kommunistiska partierna och den kommunistiska ideologin. Denna kampanj har sina rötter i kapitalets allt djupare allmänna kris. Borgarklassen är rädd att krisen ska resultera i att arbetarklassen militants och den kommunistiska rörelsen ska stärkas.

Ert parti kan vara säkra på vårt fortsatta solidariska stöd i Er kamp för socialism.

Med kamratliga hälsningar
Sveriges Kommunistiska Parti
Victor Diaz De Filippi