Regeringen ökar segregeringen

År 2000 blev en ung nazistsympatisör ihjälslagen i Salem under ett ungdomsbråk.
Sedan dess har varje år i december nazistorganisationer utnyttjat denna tragiska händelse för att ha en parad med efterföljande nazi – möte i området. Varför finns det ungdomar som ansluter sig till detta? Grogrunden finner vi i växande arbetslöshet, sociala nedskärningar och indragen fritidsverksamhet. Bristen på meningsfull sysselsättning för de unga resulterar i ett alltmer våldsamt samhälle. Dessa problem löser man inte genom att banka skiten ur varandra! Många förklarar motsättningarna i samhället som fördomar. Men det räcker inte!! Det blir fel, för man utpekar invandrare som orsak för problemen. Söka syndabockar gjorde också de tyska nazisterna på
1930-talet. Vi vet hur det slutade då. Då mördades miljontals judar, kommunister, socialister, fackföreningsmedlemmar och andra progressiva människor.

Ju större problemen i samhället blir, desto mer börjar grupper drabba samman; regeringen har ökat segregeringen inom arbetarklassen, vilket skapar den ”vi och dom”- känsla som gör att arbetarklassen splittras upp i ”invandrare”, ”rika arbetare” och ”fattiga arbetare”. Det är därför som borgarklassen styr bostadspolitiken mot ännu större uppdelningar i rika områden och fattiga områden.  Arbetarna börjar då av främlingsrädsla bekämpa varandra istället för att bekämpa borgarklassen genom att gå samman och protestera mot de dåliga beslut som de fattar för arbetarklassen.

Med hjälp av de fördomar som lätt uppstår i segregerade områden förtrycker arbetarna sedan varandra och skapar den grogrund som rasismen uppstår på. När rasismen uppstått går det enkelt för borgarklassen att befästa denna ytterligare genom att tillåta högerextrema grupper att etablera sig. Detta sker nästan automatiskt när arbetarklassens kamp mot borgarklassen trängts tillbaka. På detta sätt håller de rika oss i schack och kan fortsätta utnyttja oss till att arbeta ihop ännu mera pengar till dem. Om vi i stället går samman kan vi genom vårt numerära överläge sätta press på borgarklassen genom att strejka, demonstrera och på andra sätt protestera mot deras politiska beslut och kräva arbete, bostad, utbildning och en meningsfull fritid.  I vårt land har kommunister alltid kämpat för detta, tillsammans med andra progressiva människor. Vi tycker det är bättre än att olika grupper inom arbetarklassen kämpar emot varandra.

Liten ordlista:
arbetarklassen = alla som måste arbeta, eller söka arbete, för att överleva. Alltså även arbetslösa, sjukskrivna och pensionärer, samt de som studerar för att få ett arbete. Även tjänstemän tillhör arbetarklassen.
progressiva = socialt framåtsträvande
segregerade = uppdelade
numerära överläge = vi är flera
borgarklassen, kapitalet = de rika, investerarna, de som äger bankerna, fabrikerna och storföretagen. Alla de som lever av andras arbete.