Publicerad den

Uttalande: För en solidariskt skattefinansierad vård & omsorg

Norrbottensdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP Norrbotten)

SKP  Norrbottens distriktsmöte uttalar härmed sin bestämda uppfattning om att den solidariskt skattefinansierade välfärden måste stärkas.

Den vård som landstingen ansvarar för är i dag utsatt för allvarliga försämringar, orsakat av de privatiseringssträvanden som den nuvarande borgerliga alliansregeringen utsätter den offentliga sektorn för.

När det gäller Norrbottens landstings ekonomi så är prognosen ett underskott om 193 miljoner kronor för år 2011, samtidigt som utgifterna ökar okontrollerat. Där stafettläkartjänsterna från år 2004 kostat skattebetalarna 63 miljoner kronor och nu år 2009 är uppe i 117 miljoner kronor.

Utöver ovannämnda så gör utländska riskkapitallbolag miljardvinster på svensk vård. Vinster som inte går tillbaka till landstingens verksamheter, utan placeras i aktiebolagsägarnas fickor för att sedan slussas till olika skattesmitarparadis på kontinenten. Det här medför onekligen ännu större underskott för landstingen som får allt svårare att leva upp till sina skyldigheter utan att höja skatter, taxor och avgifter för de enskilda brukarna av offentlig vård.

Sammantaget kommer det här att resultera i att det blir de rika med goda inkomster som kommer att ha råd att konsumera de bästa vårdkvalitéer som marknaden har att erbjuda.
De stora grupper av människor, med allt mer försämrade inkomster, som är hänvisade till alliansregeringens utanförskap tvingas i sin tur att avstå ifrån dyrare mediciner och behandlingar.

Norrbottensdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti säger bestämt NEJ till den fria vårdvalreform som alliansregeringen använder sig av.

Norrbottensdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti kräver att 1997 års Hälso-sjukvårdslag, som antagits av Riksdagen, även fortsättningsvis skall vara vägledande. Där varje människa är lika mycket värd. Där behovet skall styra insatserna, och solidariteten genom rättvisa skatter skall finansiera verksamheten. Där lönsamhetsaspekten är underställd principerna om människovärde, behov och solidaritet.

Vi kräver en stärkt offentlig sektor och en skattefinansierad vård och omsorg där inte vinstintressen styr.

 Uttalande antaget
Pajala 091122

Göran Kieri
Ordförande
Norrbottensdistriktet av Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)