Publicerad den

Uttalande: Nej till NATO

Sverige har en tradition som alliansfritt land. Opinionsundersökningar ger bevis för att en majoritet av befolkningen är emot ett NATO-medlemskap. Ett av argumenten mot NATO är att Sverige skulle hamna under ett kärnvapenparaply.

Idag har NATO för länge sedan lämnat sitt nordatlantiska ursprung och har globala ambitioner i USA:s intresse. Militäralliansen agerar ända till Asien och erbjuder sin roll som Förenta Nationernas stridskraft. NATO har följt EU:s utvidgning hack i häl och har för länge sedan också riktat sina blickar mot neutrala länder som Sverige och Finland för att kunna bygga upp en nordisk flank. Sverige har genom det s.k. Partnerskap för Fred, genom militär och vapentekniskt samarbete, gemensamma övningar utomlands och i Sverigeskapat fakta som länge inte uppmärksammats av befolkningen. De NATO-positiva krafterna i Sverige tror att de genom en smyganslutning kan skapa en situation där frågan om ett NATO-medlemskap enbart blir ett penndrag. Men man aktar sig för att göra ett medlemskap till en valfråga.
Senast under manövern Loyal Arrow i Norrbotten har nya grupper fått upp ögonen för vad som pågår och ett svenskt motstånd håller på att växa fram. SKP ansluter sig till detta motstånd med sin förmåga till analys, information och utomparlamentariska aktioner.

Sveriges Kommunistiska Parti
35:e kongress
Sundbyberg 2009-11-08