Från Irlands Kommunistiska Parti

22 september 2009

Den appell som 26 kommunist- och arbetarpartier nu har undertecknat är en stor solidaritetshandling med det irländska folket och dess kamp för att försvara den demokratiska Nej-rösten som gavs vid folkomröstningen i juni 2008.

Kampen för en andra Nej är nu i ett kritiskt skede. Där den styrande klassen på Irland, understödd av EU-kommissionen har engagerat sig i med exempellösa trakasserier mot folket, för att få dem att rösta ja till Lissabonfördraget. EU-kommissionen inkräktar i den demokratiska processen på Irland och använder hot såväl som löften, för att tvinga fram ett Ja till Lissabonfördraget från det irländska folket.

Bortom EU:s snäva ramar är Appellens undertecknare av representanter från Europas kommunist och arbetarpartier ett uttryck för solidaritet och en sann spegling av internationalism och solidaritet med arbetarklassen.

Eugene McCartan
Generalskreterare
Irlands KP

=======================

The Parties

Communist Party of Belarus
Workers’ Party of Belgium
Communist Workers’ Party of Bosnia  and Herzegovina
Communist Party of Britain
New Communist Party of Britain
Socialist Workers’ Party of Croatia
Communist Party in Denmark
Communist Party of Denmark
Communist Party of Estonia
Communist Party of Finland
Communist Party of Greece
Hungarian Communist Workers’ Party
Communist Party Ireland
Workers’ Party of Ireland
Socialist Party of Latvia
Communist Party of Luxembourg
New Communist Party of the Netherlands
Communist Party of Norway
Communist Party of Poland
Portuguese Communist Party
Communist Party of the Russian  Federation
Russian Communist Workers’ Party – Revolutionary Party of Communists
Communist Party of Slovakia
Communist Party of the Peoples of Spain
Communist Party of Sweden
Communist Party of Turkey