Kommunisterna och fackföreningsrörelsen

Lördagen den 19 september samlades kommunisterna till en facklig konferens, vilken samlade ett 30-tal deltagare. Ämnet för diskussion var den passivitet som finns i många fackförbund och hur kan kommunisterna i de olika fackförbunden bidra till att aktiviteten ökar. Inledare var SKP:s facklige sekreterare Lars Lundberg.