Publicerad den

Uttalande av Världsfredsrådet WPC på Internationella Fredsdagen den 21 september 2009

Med anledning av ”Internationella Fredsdagen” hälsar Världsfredsrådet WPC de miljoner människor i ett dussintal länder som kämpar för fred och rättvisa, för folksuveränitet och mot imperialismens herravälde. WPC betonar nödvändigheten av ett omedelbart slut på alla imperialistiska aggressioner, främmande ockupationer och krig i världen. Världens fredsälskande folk som utgör en enorm majoritet förkastar alla krigshandlingar som ett medel för att kontrollera energiresurserna, marknaden och maktsfären. Fred och säkerhet är under ett direkt eller indirekt hot av de imperialistiska krafterna ledda av USA.

De militära utgifterna förra året (2008) nådde ett nytt rekord av 1.46 triljoner US-dollar (ca 10.220 000 miljoner kronor), hälften spenderades av USA´s administration. Samtidigt lever mer än 1 biljoner människor på vår planet i absolut fattigdom i dag.

Den ”Internationella Fredsdagen” som utlystes 1981 av FN skullle bara vara en annan internationell dag om vi enbart blundade inför den verklighet som blir alltmer brutal och blodig.

För att fira minnet av Internationella Fredsdagen känner WPC behovet att påminna och begära om det oförbehållslösa tillbakadragandet av alla främmande ockupationskrafter från Afghanistan, tillbakadragande av alla israeliska ockupationstrupper och bosättningar från Palestina som förutsättning för etablerandet av en oberoende palestinsk stat med östra Jerusalem som dess huvudstad. Vi kräver vidare att ockupationen upphör i delar av Republiken Cypern och Västra Sahara samt uttrycker vår solidaritet med de folk som kämpar för rättvisa överallt på jorden.

WPC betonar att freden är under ett permanent hot från USA, NATO och andra främmande militära krafter. WPC fördömer militariseringen av EU och dess militära närvaro utanför sina egna gränser.

Detta år, det 61a för FN´s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, känner vi behov av att uttrycka vår djupa oenighet och ilska mot kränkningarna av grundläggande rättigheter och internationell lag framtagen av FN samt fördömer de imperialistiska krafternas missbruk av FN under den ”Nya Världsordningen.” WPC stöder inrättandet av en internationell ordning för fred och rättvisa, med respekt för FN´s regler om grundläggande rättigheter för alla folk att bestämma sin egen framtid, utan främmande inblandning, fritt och i full suveränitet.

Låt oss inte tillåta att ”Internationella fredsdagen” blir ytterligare ett ”alibi” för miljoner människor att bli tvungna att fortsätta lida, medan enbart önskningar och fagra ord kommer till uttryck.

WPC uppmanar all världens folk: ”Låt oss kämpa tillsammans mot imperialismens krig och ockupationer, för fred och vänskap mellan folken.”

Världsfredsrådet (The World Peace Council- WPC)
20 september 2009