Till det irländska folket

oktober 2009

År 1994 övertalade den dåvarande regeringen Sveriges befolkning att rösta för ett medlemskap i den Europeiska Unionen. Röstutslaget för ett ja blev 52,6 %.

År 2003 försökte regeringen lura in folket i den Europeiska Monetära Unionen (EMU). Men svenskarna hade lärt sig av sina tidigare misstag. De avvisade ett deltagande i EMU med en majoritet av 55,9%, den största som någonsin registrerats i ett svenskt val.

I sin tur lärde sig den svenska regeringen av sitt misstag. För två år sedan förkunnade statsministern att Sverige skulle ratificera Lissbonfördraget men det skulle inte ske genom en folkomröstning. Anledningen är uppenbar. Om Sveriges befolkning hade fått chansen, hade den tillbakavisat fördraget.

Likt de flesta svenskar är majoriteten av invånarna i EU-området emot Lissabonfördraget och de styrande inom EU är medvetna om det. Likaså deras betjänter i de nationella parlamenten. Därför förnekas folken inom EU rätten att rösta om Lissabonfördraget, utom på Irland.

Ni har en stor historisk uppgift att utföra den 2 oktober och ett enormt ansvar. Er Nej-röst kan förhindra de styrande av EU från att etablera en supermakt, i vilken den sista nu rådande gnistan av representativ demokrati kommer att försvinna.

Ni har gjort det förut och kan upprepa det en gång till. Vi råder er att rösta Nej. Vi räknar med ert stöd!

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Internationella Komittén
Peter Cohen