Slå tillbaka hårt och resolut mot antikommunism och alla dess utryck

Vi, kadrer, medlemmar, vänner och sympatisörer till kommunist och arbetarpartier valda till parlament, lokala myndigheter, fackföreningsledningar och massorganisationer tar avstånd från försöken till att likställa nazismen med kommunismen genom att deklarera den 23 augusti som en högtidsdag för deras offer.

Detta försök till att revidera historien har politiskt stöd från de krafter som stöder kapitalet vilket har manifesterat sig på olika sätt de senaste åren bl.a. genom resolutioner i olika mellanstatliga organ och parlament.

Genom att döpa om 9 maj från att vara ”segerdagen” till att bli ”europadagen”, så vill man bli av med bilden där Sovjetunionens flagga vajar över det tyska riksdagshuset. Nu försöker de att identifiera de förföljda med  förföljarna åberopande den dag Molotov-Ribbentrop icke angreppspakt undertecknades

  • De försöker dölja nazismens klasskaraktär och dess imperialistiska natur
  • De försöker dölja det faktum att folkets seger över fascismen bär utan tvekan sovjetunionens, röda armén och partisanrörelse märke där kommunister utan tvekan befann sig i främsta linjen
  • De försöker att tvätta imperialismens anlete, som skapade fascismen och som idag, 20 år efter kontrarevolutionens seger, fortsätter att slakta otaliga människor runt i världen
  • Med denna kampanj försöker de rikta ett slag, både politiskt och ideologiskt, mot de krafter som kämpar emot exploatering och orättvisor, mot de som kämpar mot de barbariska attacker som riktas mot de sociala och demokratiska rättigheter, som blivit lössläppta i den nu pågående kapitalistiska krisen

Arbetare, bönder, kvinnor, ungdomar, pensionärer, veteraner och kämpar mot fascismen!

  • Mobilisera principfast mot historieomskrivning och historieförfalskning
  • Ge ett resolut svar och stoppa alla försök att organisera antikommunistiska händelser den 23 augusti
  • Sprid den historiska sanningen
  • Fortsätt kampen mot imperialismen, för ett annat samhälle, utan krig, arbetslöshet, fattigdom och exploatering.For Socialism
  • För Socialism
  • Ovanstående är ett uttalande som undertecknats av kommunist och arbetarpartier i Europa, Sydamerika och Asien, uttalandet har också undertecknats av framstående kulturpersonligheter och andra progressiva människor.