Uttalande från Sveriges Kommunistiska parti – SKP – angående utvecklingen i Iran Stockholm den 29 juni 2009

SKP solidariserar sig med Irans folkliga och demokratiska krafter i deras krav på sociala, politiska och ekonomiska förändringar.
Vi ger vårt helhjärtade stöd till Irans Tudehparti, Irans arbetareklass och de folkliga krafter som hjältemodigt kämpar för en utveckling i enlighet med det iranska folkets strävan för en folkdemokrati och mot varje försök till imperialistisk inblandning. Vi stöder också Tudehpartiet i dess uppmaning till protester och motstånd.