Stå på er, chaufförer!

SKP:s Stockholmsdistrikt ger sitt stöd till bussförarnas fortsatta strejk. Vi som dagligen åker buss eller tunnelbana vill att persontransporterna utförs av utvilade och motiverade förare. Det är i längden mycket värre för tredje man om säkerhet och trygghet undermineras än om bussarna står stilla under en strejk. Inget motiverar löne-, arbetstids- och arbetsmiljöskillnader mellan offentligt och privat anställda bussförare.

Återkommunalisera kollektivtrafiken till alla delar! Privatisering är en återvändsgränd för de anställda samt alla resenärer.