Juholt avgick

Många socialdemokrater kände sig säkert lättade när Håkan Juholt meddelade sin avgång; det kan vara hur det vill med den frivilliga avgången med det säger nog en del om socialdemokratin när man känner sig tvingad till denna buskisteater för att göra sig av med en partiordförande som inte ”håller måttet”. Håkans Juholts slutord ”jag är född socialdemokrat och kommer dö som socialdemokrat” är säkert balsam för många inbitna socialdemokrater men säger knappast något om den ideologi eller politik de vill föra. En av anledningarna till den djupa kris S påstås befinns sig i är att media fokuserat på Håkan Juholt som person och att man därför inte kunnat driva de politiska frågor som skulle förändra Sverige till ett socialt mönstersamhälle. En förklaring som förvaltas av det verkställande utskottet inom socialdemokratin.

Men faktum kvarstår, även om socialdemokraterna hittar en partiordförande som borgarnas mediemoguler skulle ha svårt att hitta angreppspunkter på, så kommer båda sidors politiska ideologi och visioner knappast bli mycket särskiljande.

Socialdemokraterna kastade till slutligen in handsken i den ideologiska och politiska kampen i slutet på 1980-talet när man fullt ut anammade den borgerliga ideologin och drevs i en politisk riktning som brukar benämnas nyliberalism. Friskolor, privatiseringar, bolagiseringar, avskaffande av restriktioner för kapitalets, pensions- och skattereformer blev socialdemokraternas tribut till kapitalet och det är i den politiken de kan finna svaret på sin kris. Tidigare uppfattades socialdemokraterna som reformister, att de på något sätt ville reformera kapitalismen genom klassamarbete och överenskommelser som skulle skapa ett slags korporativistiskt samhälle där kapitalister och arbetarklass levde i ömsesidigt samförstånd.

Men kapitalet nöjer sig aldrig med halvmesyrer, när socialdemokraterna var förbrukade för kapitalets syften kastades de på sophögen för att eventuellt kunna lyftas fram igen om klasskampen skärps och kapitalet tvingas på reträtt. Som räddare av det kapitalistiska systemet är socialdemokratin suverän.

För att socialdemokratin skall överleva måste den slå in på kampens väg, klasskampens, annars kommer den att försvinna på historiens skräphög tillsammans med det kapitalistiska systemet oavsett vilken partiledare den väljer.

Sveriges Kommunistiska Parti
Arbetsutskottet
Stockholm 2012-01-22