Europakten

Regeringen och det största oppositionspartiet i riksdagen, socialdemokraterna, har gjort en överenskommelse som innebär att de frivilligt underställer Sverige EU-byråkratins omyndigförklarande och kontroll av EU-ländernas ekonomiska politik. I första hand påstås kontrollen rikta sig mot euroländerna men kommer naturligtvis att drabba alla länder som deltar, och några former av undantag finns inte i den traktattext som ministermötet fastställde i slutet av januari. Vi liksom många fackliga organisationer befarar att europakten blir ett slag mot det arbetande folket. Förutom att det riskerar vara en bakväg in i eurosamarbetet finns där många andra negativa delar med europakten.

Pakten är framforcerad av främst tyska och franska politiker, i ett försök att snabbt häva Europas kris och rädda euron.

Alla länder ska därför bankas in i samma ekonomiska mall och enligt traktaten ska EU-kommissionen kunna underkänna staters budgetar om de har för stora underskott. De euroländer som inte skär ned tillräckligt mycket ska tvingas till böter.

Europakten stänger andra vägar för krisbekämpning än rena nedskärningar. Trots att många ekonomer gång på gång poängterat att det tvärtom krävs en mer expansiv politik som gör att människors köpkraft upprätthålls och företagen kan sälja, får vi alltså finna oss i att pakten blir ett hot mot svensk tillväxt när de nedskärningsideal som byggs in i systemet slår mot svensk exportindustri.

Pakten innebär också att Sverige skall bidra med ett lån på 100 miljarder till IMF:s eurokrisfond till en ränta på 0,1 procent, ett lån som sedan privata banker kan använda för att påtvinga krisande länder räntor på 3 – 30 procent. En ränta på 0,1 procent täcker inte ens inflationen som under januari var 2,7 procent. De hundra miljarderna kommer att tas fram genom nedskärningar och fler privatiseringar. Men också genom att löner och löneutvecklingen begränsas och bromsas, det innebär mindre till producenterna och mer till profitörerna. Och i årets avtalsrörelse erbjuder arbetsköparna lägre löneökningar än inflationen.

Sveriges Kommunistiska Parti uppmanar alla arbetande och demokrater att sätta stopp för riksdagens överlåtande av makt till EU-byråkratin och stöld av offentliga medel genom att ansluta sig till europakten.

Nej till svenskt deltagande i europakten!
Sverige ut ur EU!

Stockholm den 5 februari 2012
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Partistyrelsen