Publicerad den

Uttalande: Mot krig och militär expansion i Barentsregionen och Arktis

Vi lever idag i en tid där de ekonomiska kriserna avlöser varandra. Arbetarklassen tvingas av makthavare och storfinansen till att leva under allt osäkrare villkor samtidigt som vi förväntas rädda banker och ett ekonomiskt system utan framtid.

De rika blir allt rikare och de som skapar resurserna är de som får stå för kostnaderna och samtidigt tvingas in under allt sämre levnadsförhållanden.

I kapitalisternas kamp för att upprätthålla rådande system så bevittnar vi, för var dag, allt mer drastiska tillvägagångssätt och metoder. Stater ingår allianser och pakter samtidigt som de vill flytta fram positionerna sinsemellan. Jakten på naturtillgångar och marknader sker genom militär upprustning och upprätthålls genom provokationer och terrorbalans. Även vi i norra Europa är en del i detta spel. Det märks framförallt på det ökade antalet militärövningar som ägt rum det senaste decenniet. Intresset för olja och gas i Barentsregionen och Arktis är anledningen till den ökade upprustningen och militära närvaron.

Under förevändningar om internationellt samarbete och utbyte så deltar numera NATO allt oftare på nordiskt territorium oavsett berörda staters medlemskap i militäralliansen eller ej.

De senaste åren har Sverige, Norge och Finland tillåtit främmande makt att ta såväl luftrum som mark och hav i besittning. Det bland annat genom, de av NATO ledda, övningarna Cold Response och Loyal Arrow och nu närmast väntar flygövningen Nordic Air Meet (NoAM). Sistnämnda övning kommer att äga rum 27 augusti till 6 september och omfattar 65 st stridsflyg från sex olika länder (Sverige, Finland, Danmark, USA, Storbritannien och Schweiz). Övningen kommer att genomföras från tre olika baser, två svenska, F 21 i Luleå och Vidsel (Älvsbyn) samt Rovaniemi i Finland. Flygövningen kommer att vara Europas näst största 2012.

Den största aktören i regionen är givetvis Ryssland som även de gör anspråk på naturtillgångar. Tillsammans med Sverige och Finland så ingår de i NATO:s Partnerskap för Fred. Men genom att fler övningar hålls, allt närmare ryskt territorium, så riskerar det att medföra ett allt mer spänt läge då inte alla övningar omfattar ryskt deltagande. Övningarna har givetvis ett mål och syfte, men mot vem de riktar sig/avser avskräcka, talas det tyst om.

Militär upprustning är inte önskvärt och inget som gagnar folken i regionen. Risken för en militär konflikt minskar inte genom dessa övningar, tvärtom så riskerar det medföra ett ökat spänt läge. Även ur miljöaspekt sett så är konsekvenserna inget annat än negativa.

  • Utifrån ovanstående så säger vi nej till militär expansion och upprustning i Barentsregionen och Arktis!
  • Vi fördömer regeringarna i berörda länder som avsäger sig sitt ansvar genom att lämna över beslutsfattandet till militären och godtyckligt upplåter såväl mark som hav och luftrum till främmande makt!
  • Vi anser att förhållandet mellan de olika staterna i regionen skall utgå från folkens intressen genom ömsesidig handel, utbyte av forskning och teknik samt kulturella utbyten.
  • Vi anser att de ekonomiska resurser som avsätts på militärindustrin och upprustning istället skall satsas på gemensamt arbete och forskning för en ekologisk hållbar framtid.

Sveriges Kommunistiska Parti
Victor Diaz De Filippi, ordf.

Finlands Kommunistiska Parti
Yrjö Hakanen, ordf.

Norges Kommunistiska Parti
Svend Haakon Jacobsen, ordf.

Kommunistiskt Parti i Danmark
Betty Frydensbjerg Carlsson ordf.