Publicerad den

För kommunism – mot historieförfalskning

Idag, den 23 augusti hålls en internationell minnesdag, i Sverige arrangerad av organisationen Upplysning om kommunismen (UOK), en organisation som är knuten till Svensk Näringslivs tankesmedja Timbro, för att lyfta upp det som kallas kommunismens, nazismens och andra totalitära ideologiers brott. På förra årets s.k. minnesdag deltog först och främst de borgerliga partierna med sina olika partiorganisationer som t.ex. SILC men också representanter från internationella intresseorganisationer som Reportrar utan gränser, en organisation som parasiterar på Läkare utan gränsers goda rykte genom att anta ett snarlikt namn i syfte att ge tyngd åt sin kritik mot de länder som ofta för en progressiv politik eller strävar efter ett visst nationellt oberoende.

Att koppla samman fascismen med kommunismen har blivit alltmer populärt och alla som opponerar sig mot ett dylikt skamgrepp brännmärks i bästa fall som diktaturkramare.  Denna koppling görs för att misstänkliggöra allt som är progressivt och i dagens läge där kapitalismens kris skapar massarbetslöshet, bostadsvräkningar och t.o.m. svält blir en sådan historiebeskrivning alltmer viktig. Men den har ytterligare ett syfte, nämligen att tvätta händerna rena från blod. De borgerliga partierna runt om i världen har alltid stött de fascistiska diktaturer som uppstått eftersom de är en produkt av kapitalet i kris och en antagonist mot en allt starkare arbetarrörelse som måste krossas. Pinochet, apartheid och dödsskvadroner i Guatemala är exempel på de borgerliga partiernas samarbetspartners för att inte tala om deras vurmande för den europeiska militarismen och revanschismen som ledde till andra världskriget.

Att partier som stödjer Israels mördande av palestinier, bombningar och ockupation av Libyen, Irak och Afghanistan samt total övervakning av sina medborgare ska tala om grundläggande demokratiska rättigheter ter sig enbart löjligt och bisarrt.

Partistyrelsen
2012-08-23