Publicerad den

Till Chiles Kommunistiska Parti

Centralkommittén
Internationella avdelningen

Sveriges Kommunistiska Parti vill till våra chilenska kamrater översända sina varmaste hälsningar och gratulationer till den storslagna segern i valet till ny ordförande för den chilenska fackföreningsrörelsen.

Vi har noterat att när den chilenska arbetarklassen gick till val för att välja en ny styrelse för den fackliga centralorganisationen så valde de chilenska arbetarna den av kommunisterna rekommenderade vallistan. Således innehas nu ordförandeposten för den fackliga centralorganisationen CUT av Barbara Figueroa. Vi noterar även med glädje att den chilenska arbetarklassen för första gången fått en kvinnlig ordförande.

Detta är en mycket stor seger för den chilenska arbetarklassen, det är även en stor seger för den svenska arbetarklassen då klasskampen är internationell.

Den europeiska kapitalismen genomgår nu sin efter det andra världskriget värsta kris. Europa har drabbats av en gigantisk överproduktionskris och Europas ledande politiska partier har tillsammans med de fackföreningar som leds av opportunister och socialdemokrater via EU- direktiv kommit överens om att Europas arbetarklass skall betala för kapitalismens kris. Vid sidan av detta har ondskans krafter i Europa även enats om att starta ett ideologiskt krig mot Europas klassmedvetna arbetare och fackliga organisationer där man bland mycket annat jämför och likställer kommunismen med Hitlertysklands nazism. En kamp som kommer att misslyckas då Europas klassmedvetna arbetare och dess kommunistiska partier smulat sönder den av ondskan planerade och genomförda kampanj, en kampanj som riktar sig mot livet självt.

Det har sedan många år tillbaka funnits ett speciellt nära och kamratligt förhållande mellan Chiles KP och SKP, ett förhållande som har sin bakgrund i att det i Sverige finns tusentals och åter tusentals chilenska landsmän och kvinnor som av den grymma Pinochet-diktaturen tvingades fly till Sverige för att rädda sina liv.

Därför var det naturligt att SKP deltog i det chilenska partiets 100-årsfirande i Sverige.

Sveriges Kommunistiska Parti

Lars Lundberg
Facklig sekreterare