Publicerad den

Uttalande från kommunistiska och arbetarpartier på 95-årsdagen av den Stora Socialistiska Oktoberrevoluionen

95 år har gått sedan den Stora Socialistiska Oktoberrevolutionen. Den är och förblir den viktigaste händelsen i den nutida världshistorien. Oktoberrevolutionens globala betydelse ligger i det faktum att den inledde en socialistisk epok som gav reella och obestridliga resultat åt arbetarklassen som tog statsmakten i egna händer i form av arbetare- och bonderåd. Kapitalets diktatur ersattes med ett genuint folkligt styre på grundval av samhälleligt ägande av de huvudsakliga produktionsmedlen.

Det Stora Oktober revolutionerade den internationella arbetarrörelsen. Många kommunistiska partier bildades under dess direkta inflytande. Det sovjetiska folkets framsteg tvingade den kapitalistiska världen att göra sociala eftergifter gentemot arbetarna utanför Sovjetunionen eftersom landet under flera decennier uppnådde de högsta resultaten i världen inom den ekonomiska utvecklingen, på det sociala och vetenskapliga området samt utbildningen.

Sovjetunionen var den främsta kraften som krossade fascismen under andra världskriget. Det sovjetiska folkets hjältemod inspirerade hundratusentals motståndskämpar med kommunister i främsta ledet. Oktoberrevolutionens idéer skapade det världs-socialistiska systemet. Människornas nationella befrielse från det imperialistiska förtrycket och det koloniala systemets kollaps skulle ha varit omöjlig utan Oktoberrevolutionen.

Trots socialismens tillfälliga reträtt är vi fortfarande lojala till idealen om social rättvisa och internationalism. Vi är också övertygade om framtida segrar för ”det kamratliga produktionssättet”. Den Stora Socialistiska Oktoberrevolutionen förblir för alla kommunister på denna jord en oförglömlig lektion i arbetarklassens kamp för sitt grundläggande intresse. Den är ett odödligt exempel för världens proletariat och kommer fortsättningsvis och allt framöver att vara vårt pålitliga fyrljus.

Uttalandet antaget av bland annat Sveriges Kommunistiska Parti.