Internationella kvinnodagen firas varje år i Sverige

Det var på 2:a Internationalens Socialistiska kvinnokonferens 1910 i Köpenhamn som en internationell kvinnodag upprättades efter ett förslag av den tyska socialisten Clara Zetkin. Kampen gällde då främst den kvinnliga rösträtten, men också rätten till moderskaps- och barnomsorg. Ytterligare två punkter fanns med på agendan: att kämpa mot kriget och mot prisstegringar. Förslaget antogs enhälligt av mer än 100 kvinnor från 17 länder, men inget bestämt datum sattes för kvinnodagen. 103 år har gått sedan dess och stora framsteg har gjorts på flera områden i stora delar av världen.

Den 8 mars fastställdes efter de demonstrationer som kvinnor i Ryssland hade genomfört i protest mot kriget och som hade lett till Februarirevolutionen och tsarens störtande 1917.

Kampen för jämställdhet, sociala rättigheter och fred som arbetarklassens kvinnor och progressiva kvinnor från andra skikt och klasser har fört sedan dess har spelat en viktig roll i historien. När vi idag strider för kvinnornas rättigheter i samhället är det viktigt att se sammanhangen mellan kampen för kvinnornas frigörelse och klasskampen, sambandet mellan kampen för demokratiska rättigheter, sociala framsteg och kampen för kvinnornas jämställdhet.

Många av kvinnornas rättigheter som till exempel rösträtten tillkom även i vårt land i samband med arbetarrörelsens uppsving efter den ryska revolutionen 1917. Vi kan med rätt konstatera att kommunisterna och den revolutionära arbetarrörelsen alltid har stått i främsta ledet i kampen för kvinnornas rättigheter. Många förslag på bättre villkor för kvinnorna har satts på dagordningen av kvinnor inom SKP och andra progressiva rörelser.

Trots framstegen som gjorts finns mycket kvar att kämpa för. Vi uppmanar till kamp för:
LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE
6 TIMMARS ARBETSDAG
ÖKAT STÖD TILL ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR
NEJ TILL VÅLD MOT KVINNOR – I SVERIGE, INDIEN OCH ÖVRIGA LÄNDER
FACKLIGA RÄTTIGHETER MOT EU-DIKTAT
NEJ TILL NATO OCH MILITÄRA ÄVENTYR
FRED OCH MILITÄR NEDRUSTNING