I solidaritet med DFRK och de folk som hotas av USA- imperialismens ökade aggression

Monopolkapitalets kris är ett faktum, liksom dess överackumulation och överproduktion. Inga lösningar inom det nuvarande systemet kan råda bot på detta. Den massarbetslöshet som skapats med allt lägre reallöner för de arbetande, stora nedskärningar av social- och sjukvårdssytem är till för att öka industri- och bankmonopolens profiter men reducerar samtidigt efterfrågan. Tillståndet är överproduktion och underkonsumtion. Systemets enda möjlighet att lösa denna kris framsprungen ur dess inneboende motsättning är KRIG! Krig är intimt förbundet med kapitalismen.

Monopolindustrin som i dag har vuxit över jordens alla gränser kräver ofantliga förråd av råvaror och avsättningsmarknader. Kapitalet i kris med förlängning i imperialismens ökade aggressivitet återspeglar dess vilja att återkolonialisera de länder som valt att bygga socialism, prioritera arbetarklassens behov genom att avskaffa exploateringen och profiten, bygga social rättvisa, fred, frihet och demokrati eller de som på annat sätt gå emot det globala kapitalet världsanspråk. Suveräna länder som redan fallit offer för imperialismen och då främst USA-imperialismen är f.d. Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen och nu den pågående tragedin i Syrien genom USA:s legosoldater och jihadister i krig mot det syriska folket. ”Det nya Mellanöstern” är kapitalets projekt för att få fullständig kontroll över olja, naturgas, uran m.m. och för detta bygga transportvägar och pipelines. För att fullborda projektet väntar Libanon innan slutmålet Iran.

Demokratiska Folk Republiken Korea (den norra delen av det delade Korea) ett suveränt land och råvarurikt sådant godtar liksom Kuba och de nya anti-imperialistiska länderna i Latinamerika inte monopolkapitalets diktatur och exploatering eller dess imperialism. Därför möts den Koreanska Folkrepubliken ständigt och åter av krigshotet från USA- imperialismen.

USA har sedan länge haft DFR Korea på listan över ”skurkstater” och hotat landet med militärt anfall och även användande av kärnvapen. DFRK har sett sig tvunget att försvara sitt territorium, sin suveränitet och sitt samhälle genom att ”möta styrka med styrka och kärnvapen med kärnvapen”.  Sedan 1 mars pågår nu en mot DFR Korea riktad militärövning utanför landets gränser, anförd av USA i sällskap av Storbritannien och Australien. Eftersom USA med anhang fortfarande är formellt krigförande med DFRK (inget fredsavtal undertecknades 1953, endast ett vapenstilleståndsavtal) är detta ett mycket allvarligt hot. De årliga krigsövningarna ”Key Resolve och Foal Eagle” riktade mot DFRK är i år mer aggressiva än någonsin, bl.a. deltar ett atomdrivet hangarfartyg med över 100 kärnstridsspetsar samt avancerade strategiska bombflygplan. Övningen ska inta ”fullskaligt läge” den 11 mars.

Det är naturligtvis mycket skrämmande för USA- imperialismen att det socialistiska bygget i DFRK, trots att det ständigt utsätts för militära hot, provokationer och sanktioner från omvärlden anförd av USA, lyckas med en teknisk och vetenskaplig bedrift som att sända en fredlig kommunikationssatellit i omloppsbana kring jorden. Därför svarar imperialismen, åter anförd av USA med att via FN:s säkerhetsråd införa ytterligare sanktioner.

DFRK svarade i det givna läget med att göra en atomprovsprängning. DFRK förbehåller sig liksom USA rätten till en förebyggande kärnvapenattack och vill att FN:s säkerhetsråd ska undersöka om USA gjort sig skyldig till krigshandlingar. Sveriges Kommunistiska Parti- SKP kan intyga att så är fallet och i brott mot internationell lag. Dessutom bryter USA i princip dagligen mot ”icke- spridningsavtalet ” i det de hotar andra länder med vapen som dessa själva sedan måste anskaffa eller utveckla till sitt försvar.  

– Brottet mot freden är det största av alla brott, vilket imperialisterna med sina krigsförbrytare, hantlangare, propagandister inom politik och media måste ställas till svars för.

– Omvärlden bör reagera mot att USA med anhang av ”internationella samfundet” använder FN:s säkerhetsråd som ett krigsinstrument.

– USA bör omedelbart upphöra med sina militära provokationer vid Koreanska halvön och låta de delade länderna återförenas enligt den gemensamt överenskomna 15 junideklarationen från år 2000 och 4 oktoberdeklarationen 2007.

Stockholm 2013- 03- 10
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Internationella Utskottet