SKP:s 36:e partikongress genomförd

Under Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress rapporterade tidningen Riktpunkt.nu fortlöpande. Artiklar (senaste artikeln först):
SKP:s 36:e partikongress genomförd
Partikongressen inledd
Några frågor till partiordföranden inför kongressen
Sveriges Kommunistiska Partis 36:e kongress