Respektera det syriska folkets rätt att bestämma sin egen framtid utan imperialismens plundringståg och Sharia-lagar från Al Quaida

Uttalande från Sveriges Kommunistiska Parti – SKP

USA-imperialismen och dess vasallstater förbereder återigen en upptrappning av kriget mot Syrien, ett krig som hittills förts med hjälp av Al Quaida-anknutna terrorister/legosoldater, s.k. rebeller från trettio länder, utan anknytning till Syrien. Dessa krigar för imperialismens räkning, främst från USA enligt en så kallad okonventionell krigföring men även från EU, Saudiarabien, Gulfmonarkierna och Turkiet med ett stort ekonomiskt och militärt understöd för att uppnå herravälde i hela regionen Mellanöstern.

Till vasallstaterna sällar sig också Sverige, inte minst genom ansvariga politiker, dess generalstab och media. Tongivande ”journalister” och ”expertis” som från alla tre lägren hjälps åt i mediarapporteringen (läs krigspropagandan) för att hos allmänheten skapa gehör för krig, det krig som är en naturlig fortsättning av monopolkapitalismens politik. Till detta läger sällar sig numera också ledningen i socialdemokratin liksom den s.k. vänstern.

Redan 2007 varnade självaste CIA för att Al Quaida tillverkade kemiska stridsmedel som senapsgas och sarin, en varning som upprepades i år. Själv förfogar USA över stora mängder kemiska vapen som de också använde, bland annat Agent Orange i Vietnam.

Nu har emellertid USA bestämt sig för att det var Syrien som utförde attacken med kemiska vapen. Ett helt godtyckligt påstående som i den onyanserade median kommer att gälla som bevis eftersom det presenterats av ”världens största demokrati” – USA. Annars går det som bekant att ”rigga” bevis, som i fallet med de påstådda kärnvapnen i Irak. Den lögnen tjänade samma syfte- olja, naturgasfyndigheter och andra rikedomar. Med de gigantiska lögnerna behövs ej heller FN:s vapeninspektörer, det ingår ju inte i deras uppdrag att avgöra vem som låg bakom attacken. Den uppgiften är förmodligen helt förbehållen USA. Att det var Syrien som bjöd in FN:s vapeninspektörer blir i sammanhanget också helt ointressant liksom det faktum att den Syriska armén hittat kemiska vapen i Al Quaida-terroristernas tunnlar i Damaskus utkanter.

När USA:s monopolkapitalister med administratörer på alla områden nu inte respekterar FN-stadgan eller internationell lag i det de genomför sanktioner och hotar med krig kan vi inte räkna med deras respekt för att 60 % av den egna befolkningen säger nej till krig mot Syrien, där endast 9 % är för. Inte heller respekterar Sveriges högerpolitiker av diverse kulörer sida vid sida med imperiet vårt lands neutralitetsprincip och alliansfrihet när de nu smygansluter landet till NATO – ”De plundrande ländernas allians.”

-Låt det syriska folket få bestämma över sin egen framtid, utan att påtvingas imperialismens doktriner under Al Quaidas Sharia-lagar
-Nej till all utländsk intervention.
-Upphäv sanktionerna.
-Inget svenskt stöd till kriget.

Sveriges Kommunistiska Parti- SKP Internationella Kommittén
Stockholm den 26 augusti 2013