Publicerad den

Med anledning av mottagandet av krigsherren Obama

Sveriges Kommunistiska Parti konstaterar att regeringen i och med mottagandet av Obama den 4:e september skamlöst låter Sverige bli en bricka i monopolkapitalets och imperialismens händer. Det är knappast någon hemlighet att USA-imperialismens ledares plötsliga beslut att ställa in mötet med Rysslands president och istället annonsera ett Sverigebesök är en direkt provokation mot Ryssland och ett uttryck för de allt skarpare motsättningarna mellan monopolkapitalens konkurrerande läger. Ett öppet krig kring nyuppdelningen av mellanöstern kommer allt närmare och USA annonserar i dagarna en direkt intervention i Syrien. Att i det läget stoltsera med våra goda relationer med den krigsförande imperalistmakten vore att offra vad som finns kvar av vår nations internationella förtroende och aktivt motverka fredsarbetet i regionen.

Sveriges kommunistiska parti kräver av den svenska regeringen att ställa in statsbesöket med hänvisning till den internationella fredens intresse!

Vi vägrar vara en bricka i monopolkapitalets smutsiga krig! Inget stöd till kriget mot Syrien!

 Sveriges Kommunistiska Parti
Internationella Kommittén
Stockholm den 31 augusti 2013