Svenska stridsflygplan ska ingå i en NATO- snabbinsatsstyrka och USA har haft tillgång till FRA:s kabelavlyssning sedan 2011

Nyheterna de senaste dagarna om FRA i samarbete med NSA, Sverige och NATO, USA och Sverige har i praktiken handlat om att de svenska politikerna har gjort Sverige till en dörrmatta för USA:s smutsiga stövlar. Även om det ju inte direkt är någon nyhet att högerpolitiken i alla tider gått hand i hand med imperialismen så har Carl Bildts och Fredrik Reinfeldts USA-vurm blivit ytterligare ett bakslag för Sveriges trovärdighet ute i världen: Trovärdigheten om att objektivt försvara folkrätt, suveränitet och att respektera andra länders rätt att välja sina politiska ledningar och i förlängningen få använda sina råvaruresurser och naturtillgångar efter eget bruk och behov, även om det inte passar USA-imperialismen och anhang.

I samklang med föregående beslutade regeringen torsdagen den 5 december att Sverige ska bidra med en skvadron Jas Gripen- stridsflygplan samt ett minsvepningsfartyg i en NATO-snabbinsatsstyrka (NRF). Skvadronen ska bestå av 120 i servicepersonal och anslutas 2014. År 2015 ska ytterligare 8 Jas Gripenplan tillkomma samt en amfibie-fordonsenhet. I NRF ska upp till 25 000 soldater ingå och vara multinationell (läs multi-imperialistisk).

Likaså har det framkommit att Försvarets Forskningsanstalt (FRA) som arbetar på uppdrag från regeringen, centrala civila och militära myndigheter har samverkat utöver det lagliga med motsvarande organisation i annat land och det mycket flitigt. Denna relation mellan Sverige och USA har dock varit topphemlig, mycket p.g.a. Sveriges ”politiska neutralitet”.

Vi får väl förutsätta att verksamheten inte tålt någon som helst offentlig insyn eftersom Sveriges politiska företrädare jobbat i strid med neutralitets- och alliansfrihetsprincipen och i konspiration med främmande makt och följaktligen utsatt  den svenska befolkningen för stora fara.

USA har emellertid haft tillgång till svenska underrättelseuppgifter, åtminstone sedan 1954, då Sverige ingick det superhemliga UKUSA-avtalet med USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. När UKUSA avvecklades 2004 efterträddes det av ett tätt samarbete mellan FRA, NSA och brittiska GCHQ, 4 år innan FRA- lagen tillkom.

NATO är och har alltid varit en krigsorganisation för att realisera monopolkapitalets strävan, (främst från USA) för att få global kontroll över alla råvarutillgångar och avsättningsmarknader. Som senast med bombningarna över Serbien och uppstyckningen av Jugoslavien, kriget i Afghanistan, Irak och Libyen. Hur många döda och med vilken självpåtagen rätt genomfördes alla dessa folkrättsvidriga angreppskrig? Detta är ena sidan av det mynt som präglas av USA-imperialismen med anhang. Myntets andra sida är det övervaknings och kontrollsamhälle som under lång tid och systematiskt byggts upp runt USA:s världsherravälde med hundratals militärbaser, radaranläggningar och satellitstationer jorden över. Världens största demokrati.

Trots detta kan alliansregeringens namnkunniga ”stå-uppare” babbla om att det växer fram ett nytt positivt NATO! Vän av ordning frågar sig säkert; för vem/vilka?

Den s.k. oppositionen med sina respektive opportunistiska och borgerliga ledningar i S och V säger ingenting. En gång i tiden då världssocialismen kunde motverka imperialismens ständiga krig fick inte krigshetsarna i Riksdagen tillräckligt gehör för sina mörkerföretag.

Trots att Sverige inte har skrivit under för NATO- medlemskap är det i själva verket NATO-medlem. Detta har de krafter som önskar att Sverige blir imperialist-partner i strid med folkets vilja försäkrat sig om. Därför upplåts svenskt territorium (NEAT) åt NATO och de imperialistiska staterna att öva krig på, mot Ryssland, också med massförstörelsevapen och att prova ut nya mordmaskiner, drönare och annat. Allt sammantaget och med denna utveckling kommer Sverige i händelse av krig att få mycket svårt att stå utanför eller vara neutralt.

Krig startas med monopolkapitalisternas drömmar om att göra gigantiska ekonomiska vinster men de förbereds och utförs med samhällets och folkets bekostnad och lidande.

Vad ska folket göra? Finns det någon möjlighet att stoppa detta förräderi? Jo då, det finns goda möjligheter om alla klassmedvetna, antiimperialister, alla som är för Sveriges neutralitet och självständighet, alla som är emot krig och för fred i nationen och världen kan alliera sig och stå i enad front med Sveriges kommunister.

Medborgare ta initiativ och stå tillsammans med Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), mot förräderiet och krigshetsen!

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Internationella sektionen

Stockholm den 8 december 2013