För en ny skattepolitik

Inför valet 2014 tycks även frågan om skatterna bli en tvistefråga. Valfläsk serveras i form av ett femte jobbskatteavdrag. Detta kommer att öka budgetunderskottet med 37 miljarder. Dessa pengar och 38 miljarder i EU-avgift skulle ha kunnat användas till skola och vård eller till att skattebefria pensionärerna, A-kassan och sjukförsäkringen.

Inriktningen och finansieringen av statens verksamhet har alltid varit en central fråga i klassamhället, praktiskt taget sedan staten har funnits som institution. Plundring av andra samhällen har länge varit ett av huvudmedlen för finansieringen och plundring av egna medborgare blev också nödvändig.

Den skattepolitik som tillämpas i dag bygger på den skattereform som socialdemokraterna påbörjade 1990 men som slutfördes av den borgerliga regeringen 1991. Syftet var att inleda en nedmontering av den offentliga sektorn.

Skatten har alltid använts som ett vapen i den ideologiska kampen mot kollektiva lösningar. Självklart sjunker skattetrycket om var och en själv betalar för sjukvård och alla andra reformer som arbetarklassen genom hård kamp lyckats tilltvinga sig. Men det arbetande folket i Sverige har valt de kollektiva lösningarnas väg.

Kommunisterna vill fortsätta denna väg. Vi behöver en ny skattereform, en skattereform som bygger på att källan till all rikedom beskattas – produktionen. Varför ska landets medel komma ur den enskildes fickor i form av inkomstskatt, kommunalskatt och konsumtionsskatt som moms, energiskatter med mera? Som varje år kräver ett snårigt deklarationssystem? Varför ges den svenska markens resurser bort närmast gratis till kapitalet inom gruvbranschen?

En beskattning av produktionen överensstämmer väl med Sveriges historiska traditioner; allt ifrån bågaskatten där varje person över 15 år som kunde spänna en pilbåge avkrävdes ett ekorrskinn, till kopparskatten där 25 procent av den brutna kopparens värde skulle levereras

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Införande av produktionsfaktorskatt

Beskattning av kapital och arbetsfria inkomster

Skatt på kommersiella byggnader, nej till skatt på bostäder

Detta flygblad kan beställas från particentralen eller laddas ner i PDF-format.