Publicerad den

Massaker på det palestinska folket måste upphöra nu!

Gemensamt uttalande från arbetar- och kommunistiska partier

Massaker på det palestinska folket måste upphöra nu!

Vi, de kommunistiska partier och arbetarpartier som undertecknat detta gemensamma uttalande, fördömer den israeliska statens barbariska och kriminella attack mot det palestinska folket.

Vi uttrycker vår fulla solidaritet med det palestinska folket och uppmanar alla arbetare världen över att samlas för att stärka vågen av fördömanden mot Israel och för att se till att solidariteten med det palestinska folket uttrycks i handling.

USA bär också ett enormt ansvar för den blodiga utvecklingen, i sitt allomfattande stöd till Israel i dess förtryck och ständigt återkommande massakrer på det palestinska folket.

Likaså bär EU ett stort ansvar genom att driva linjen om att behandla offer och bödel lika samtidigt som samarbetet med Israel utvecklas såväl militärt, ekonomiskt som politiskt.

De kommunistiska partier och arbetarpartier som undertecknar detta uttalande kräver:

– Att brotten mot det palestinska folket fördöms.

– Att de ständiga flyganfallen mot det palestinska folket omedelbart måste upphöra och att ett markanfall måste förhindras.

– Den israeliska ockupationsarméns tillbakadragande.

– Ett omedelbart frisläppande av alla politiska fångar i de israeliska fängelserna.

– Att den oacceptabla muren rivs och att varje form av blockad mot palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gaza hävs.

– Ett omedelbart slut på bosättningarna och en utrymning av alla bosättningar som upprättats i strid mot 1967-års gränser.

– Rätten för alla palestinska flyktingar att återvända, enligt FN:s beslut.

– Ett upphörande av alla militärövningar och allt militärt samarbete med Israel.

– Upprättandet av en palestinsk stat enligt 1967-års gränser med östra Jerusalem som huvudstad.

Undertecknad av 54 st kommunistpartier och arbetarpartier runt om i världen fram tills nu inklusive Sveriges Kommunistiska Parti, SKP.

Communist Party of Albania
PADS, Algeria
Communist Party of Australia
Party of Labour of Austria
Democratic Progessive Tribune, Bahrain
Communist Party of Bangladesh
Workers’ Party of Bangladesh
Communist Workers’ Party of Belarus
Brazilian Communist Party
Communist Party Britain
New Communist Party of Britain
Communist Party of Canada
Communist Party of Chile
Socialist Workers’ Party of Croatia
AKEL, Cyprus
Communist Party in Denmark
FARC-EP , PCCC
Communist Party of Finland
Pole of the Communist Revival in France
German Communist Party
Communist Party of Greece
Hungarian Workers’ Party
Communist Party of India (Marxist)
Tudeh Party, Iran
Communist Party of Ireland
Party of the Italian Communists
Communist Party, Italy
Jordanian Communist Party
Communist Party of Luxembourg
Communist Party of Mexico
Popular Socialist Party – National Political Association, Mexico
New Communist Party of Netherlands
Communist Party of Norway
Palestinian Communist Party
Palestinian People’s Party
Peruvian Communist Party
Phillipine Communist Party (PKP-1930)
Communist Party of Poland
Portuguese Communist Party
Communist Party of Romania
Communist Party of the Russian Federation
South African Communist Party
Communist Workers’ Party of Russia
New Communist Party of Yugoslavia, Serbia
Party of the Communists of Serbia
Communist Party of Slovakia
Communist Party of the Peoples of Spain
Party of the Communists of Catalonia, Spain
Galizan People’s Union, Spain
Sudanese Communist Party
Communist Party of Sweden
Communist Party, Sweden
Syrian Communist Party
Union of Communists of Ukraine

Uttalandet kan komma att undertecknas av ytterligare partier.
Uttalandet på engelska med uppdatering av nya partier som skriver under finner du här.