Uttalande av SKP angående Ukrainas justitiedepartements beslut att förbjuda Ukrainas KP

SKP fördömer det Ukrainska ”justitiedepartements” planer att förbjuda Ukrainas KP med ’antikonstitutionell verksamhet’ som förevändning.

I de kristider som kapitalisterna i de transnationella företagen genomlever flockas de kring allt som kan maximera deras vinster. Därför finansierade, genomdrev och understödde USA och EU-staten den fascistiska statskuppen i Ukraina (med hjälp av fascistiska ättlingar till ukrainska SS som har Hitler och Stephan Bandera som ledstjärna och profascister).

I det riggade presidentvalet som följde för att ge statskuppen en demokratisk fasad, pryglade och skrämde kuppmakarna iväg de som inte passade för den framtida ledningen av landet. Allt skedde under överinseende av USA och EU- kapitalet.
Ukrainas nuvarande situation är skapad av kapitalets mörkaste krafter som är så långt ifrån ett demokratiskt tillstånd man kan komma och saknar all folklig förankring.

Som alltid vid fascistiska maktövertaganden står bannlysning av kommunistisk organisering först på dagordningen. Så också i Ukraina, där landets justitiedepartement ämnar förbjuda Ukrainas KP för att skapa en total tystnad i landet. Samtidigt som kuppregeringen med understöd av USA, EU, IMF och ECB genomför militära utrensningsaktioner mot folket i Ukrainas syd-östra delar genomdriver de sina antifolkliga och arbetarfientliga åtgärder.

Det som händer i Ukraina är inte den demokratins triumf som utmålas av den kapitalistägda median i Sverige.
Arbetarklassen, alla antifascistiska och demokratiska krafter i vårt land måste därför protestera mot den fascismen och antikommunismen i Ukraina.

Fördöm bannlysningen av Ukrainas Kommunistiska Parti.

Antikommunismen kommer aldrig att segra!

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Internationella Sektionen

Stockholm 2014-07-17