Kommunist- och arbetarpartier till stöd för KKE

Solidaritetsmeddelande med KKE inför valstriden den 20 september

Vi, kommunist- och arbetarpartierna som undertecknar detta uttalande uttrycker vår solidaritet med Greklands kommunister inför den stundande svåra valstriden den 20 september.

Vi uppmanar arbetare, ungdomar och Greklands folkmassor att också stärka KKE vid valurnorna då det är KKE som militant under flera år försvarat och försvarar deras rättigheter mot den folkfientliga politiken förd av den grekiska regeringen, EU och Internationella valutafonden.

Den påtagliga mobiliseringen av KKE:s krafter är vad som garanterar stärkandet och effektiviseringen av det grekiska folkets kamp för arbetarklassens och folkmassornas rättigheter och för störtandet av det kapitalistiska barbariet och för arbetarmakt.

Över 60 partier har redan undertecknat uttalandet, däribland SKP:

CP of Albania
CP of Australia
Party of Labour of Austria
CP of Azerbaijan
WP of Bangladesh
Communist Party of the Workers of Belarus
Brazilian CP
CP of Brazil
CP of Britain
NCP of Britain
CP of Bulgaria
Union of Communists in Bulgaria
Party of the Bulgarian Communists
CP of Canada
Socialist Workers’ Party of Croatia
CP of Bohemia and Moravia, Czech Republic
CP in Denmark
Pole of Communist Revival in France
Parti révolutionnaire-Communistes(France)
CP of Macedonia (FYROM)
UCP of Georgia
German CP (DKP)
Hungarian WP
CP of India
CP of Ireland
WP of Ireland
Tudeh Party, Iran
CP, Italy
Socialist Movement Kazakhstan
Lebanese CP
CP of Luxembourg
CP of Malta
CP of Mexico
Popular Socialist Party of Mexico
Popular Socialist Party – National Political Association , Mexico
Movement “ Popular Resistance” , Moldova
NCP of the Netherlands
CP of Norway
CP of Pakistan
Palestinian CP
Palestinian People’s Party
Peruan CP
Philippines CP (PKP-1930)
CP of Poland
CP of Puerto Rico
Russian Communist Workers’ Party
CP of the Russian Federation
CP of the Soviet Union
Party of Communists of Serbia
CP of Slovakia
CP of the Peoples of Spain
CP of Sri Lanka
CP of Sweden
Syrian CP
CP of Tadjikistan
CP, Turkey
CP of Ukraine
Union of Communists of Ukraine
Party of the Communists, USA
Network of Communist Clubs, USA
CP of Venezuela